Skyddsvärnet på Trauma- och Beroendedagen

Igår, 14 september medverkade Skyddsvärnet med monter på Traumadagen. Idag 15 september finns vi på Beroendedagen. Beroendedagen belyser beteenden man kan bli beroende av, olika synsätt på beroendebehandlingar samt många intressanta föreläsningar om egenupplevda erfarenheter av beroendesjukdomar.

I Sverige är ca 125 000 personer i någon mån spelberoende. Mellan 5000 och 7000 svenskar dör varje år på grund av sjukdomar eller skador som har samband med alkohol. Förändringarna i hjärnan när ett missbruk uppstår är i stort sett desamma vare sig det rör sig om missbruk av en substans eller av ett beteende. Därför kan likartade behandlingar användas för olika typer av beroenden (Källa: http://bit.ly/2cgyHie)

Den 5/12 anordnar Skyddsvärnet ett kostnadsfritt seminarium om spelberoende.
Läs mer om seminariet här