OM oss

Skyddsvärnet – anno 1910 är en idéburen organisation som grundades 1910. Vi förebygger social utslagning och skapar bättre förutsättningar för människor i samhället. Vi tillhör den idéburna sektorn och är partipolitiskt och religiöst obundna.

Idéburen välfärd

Skyddsvärnet är en idéburen organisation. Det innebär att bland annat att vi saknar ägare och istället återinvesteras all vinst i våra verksamheter. Återinvesteringen innebär att vi kan starta upp nya verksamheter, utöka befintliga verksamheter och skapa projekt som går i linje med vår vision och värderingar.

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Våra verksamhetsområden är:

  • Individ och familj
    (barn, ungdomar, unga vuxna och vuxna)
  • Arbetsintegrering

Korta fakta

Startår: 1910
Driftsform: Ideell organisation
Bransch: Vård och omsorg, arbetsintegrering, rekrytering/bemanning och utbildning
Antal verksamheter: 10
Antal anställda: Ca 150
Omsättning: Ca 60 msek
Verksamma i: Hela Sverige
Organisationsnummer: 802003-0832

Uppdragsgivare

Våra uppdragsgivare är bland annat socialtjänsten, kommuner, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården, samordningsförbund och privata företag.

Samverkan

Samverkan är viktigt för oss. Vi har ett brett kontaktnät och medverkar i flera sammanhang i andra organisationer såsom styrgrupper, brukarråd, styrelser, utredningar och expertgrupper.

metod

Då vi vill stödja så många individer som möjligt på sin väg att bli fungerande samhällsmedborgare, arbetar vi ständigt för att utvecklas och expandera våra verksamheter så att fler kan ta del av det arbete vi erbjuder.

Systerorganisation

Det finns ytterligare ett Skyddsvärn i Sverige, beläget i Göteborg. Vi är två skilda organisationer men arbetar med liknande frågor. Skyddsvärnet i Göteborg hittar ni på
www.skyddsvarnet.org.

Stark IDéBUREN Välfärdssektor

I den överenskommelse mellan ideella organisationer, och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som Skyddsvärnet har undertecknat ingår åtaganden och åtgärder från respektive part. Vi som ideell organisation har förbundit oss att informera och utbilda samhället om betydelsen av en stark idéburen sektor, självständig, granskande, opinionsbildande, intresseföreträdande och tjänsteproducerande.

Vi undertecknat principen om mångfald vilket innebär att våga ta strid om mångfaldens gränser, till exempel när antidemokratiska organisationer eller främlingsfientliga rörelser skapas. Vi arbetar för att vår seminarieverksamhet ska verka i demokratins tjänst.

Skyddsvärnet är medlem i branschorganisationen Famna och är därmed en del av den ideella välfärdssektorn. Tillsammans arbetar vi för ett mer socialt hållbart samhälle.

Tyck till!

Om du har synpunkter, idéer och/eller klagomål på vår verksamhet vill vi gärna få reda på dem. Det är ett sätt för oss att utveckla verksamheten och bli bättre på det vi gör. Vi vill att du ska känna dig trygg och säker på att vi gör vårt bästa för dig. Därför är det viktigt att vi får reda på när vi inte kan leva upp till förväntningarna. Vi tar tillvara på dina idéer/synpunkter och återkommer till dig så fort som möjligt.

Tyck till här