Styrelse

Skyddsvärnets styrelse består av en ordförande och åtta ledamöter. Ordförande och övriga ledamöter väljs vid årsmötet för en mandatperiod av två år. Hälften av dessa ledamöter väljs vid vartannat årsmöte.

Den som är anställd av Skyddsvärnet kan inte väljas till ledamot i styrelsen eller till revisor. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Styrelsen 2024 består av

Johanna Olseryd

Ordförande
johanna@olseryd.se

Linus Holmqvist

Skattmästare
linusholmqvist@hotmail.com

Anna Nilsson

Ledamot
anna.m.nilsson64@gmail.com

Orsolya Hoffmann

Ledamot
magor@magor.se

Carl Lindståhl

Ledamot
carl.lindstahl@gmail.com

Maria Backe

Ledamot
maria.backe@telia.com

Anne Gulati

Ledamot

Lars Bryntesson

Ledamot

Urban Pettersson Bargo

Ledamot

Adjungerade vid styrelsens sammanträden

Nilla Helgesson

Direktor
nilla.helgesson@skyddsvarnet.se