Hållbar konsumtion och produktion

Skyddsvärnet bedriver två secondhand butiker med fokus på hållbar konsumtion med fokus på både miljömässig och social hållbarhet. Våra secondhandbutiker bidrar till att motverka utanförskap och är en plats där människor får möjlighet att komma in i samhället genom arbetsträning, sysselsättning och avlönat arbete.

Skyddsvärnet är en av få idéburna organisationer som är kvalitet- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 (utfärdat av Svensk Certifiering Norden AB. Arbetet med att stärka kvalitetssäkringen och bli mer miljövänliga har pågått sedan hösten 2020 och från och med 1 juni 2021 är Skyddsvärnet ISO-certifierade.

Delmål 12.5
Minska mängden avfall markant
Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Exempel på hur Skyddsvärnet bidrar till mål 12.

  • Vi tar emot matsvinn till våra boendeverksamheter
  • Cirkulär ekonomi genom våra secondhandbutiker
  • Vi använder möbler från secondhand vid möblering av boenden inom Skyddsvärnet

Tillbaka