Historia

Skyddsvärnets organisation har alltid anpassats efter samhällets behov och mycket har förändrats under åren. Nedan ser ni några av många händelser i Skyddsvärnets historia.

Skyddsvärnet – anno 1910 grundades redan 1910. Vi har en lång och spännande historia och i våra arkiv kan du exempelvis hitta tidskrifter som Skyddsvärnet började ge ut på 1910-talet. Redan 1918 startade vi vårt första behandlingshem. Det som bildades som en hjälporganisation för frigivna fångar och deras familjer att integreras i samhället är idag, över 100 år senare, en idéburen organisation som arbetar för att förebygga social utslagning i samhället. Vi har alltid anpassat oss efter samhällets behov och vårt arbete fortsätter med samma namn och samma inriktning – hjälp till självhjälp.

historia sthlm

1906

Infördes bestämmelser om villkorlig straffdom och villkorlig frigivning. Reglerna om villkorlig dom skapade ett behov av personundersökningar och övervakning.

1910

Skyddsvärnet bildades den 10 maj och påbörjade arbetet med personundersökningar och övervakning. Grundtanken var att bli ett komplement till statlig, kommunal och ideell hjälpverksamhet. Inriktningen var hjälp till självhjälp.

1912

Tidskriften Skyddsvärnet kom ut med sitt första nummer i december 1912.

1918

Björkahemmet startade, Sveriges äldsta behandlingshem.

1920

I mitten på 1920-talet övergår Skyddsvärnet från riksförening till att verka som en lokalförening.

1939

En kraftig ökning av uppdrag om personundersökningar och övervakningar för Skyddsvärnet pga. ny lagstiftning om villkorlig dom och beslut om att inrätta statlig skyddskonsulent- organisation, underställd Fångvårdsstyrelsen.

1960

I slutet av 1960-talet bildades ett flertal Riksförbund. Skyddsvärnet valde att, som enskild organisation och med ett engagemang i människors svårigheter, bemöta deras behov med praktisk verksamhet.

1981

1981 började Skyddsvärnet med att erbjuda familjehemsplaceringar.

1987

Mellan 1987-1991 bedrev skyddsvärnet ett förliknings- och medlingsprojekt.

1990

Startades Skyddsvärnet Rattfylleriprogrammet i Stockholm, som senare togs över av Kriminalvården.

1992

Upphörde bidrag från stat och kommun till Skyddsvärnet, vilket ledde till några ekonomiskt svåra år för föreningen.

2006

Började arbetet med att övergå till KBT (Kognitiv Beteende Terapi) som grundläggande metod istället för 12-stegsmetoden. Detta var ett led i att använda evidensbaserade metoder.

2009

Skyddsvärnet fick sin första kvinna som direktor – Nilla Helgesson.

2010

Skyddsvärnet firar 100 år och Vårdkedjan skapas.

2011

Skyddsvärnet skapar sitt första Sociala företag.

2013

Skyddsvärnet startar SAFE Stockholm, trygghetsvärdar med placering runt Stockholm city.

2015

Skyddsvärnet startar Utbildning AB som erbjuder skräddarsydda och arbetsintegrerande utbildningar.

2016

Skyddsvärnet startar ett ungdomsboende för ensamkommande ungdomar på grund av den rådande flyktingsituationen.

2018

Skyddsvärnet blir första aktören i Sverige att driva halvvägshus för kvinnor. Det startas upp ett halvvägshus i Malmö med platser för både män och kvinnor, och tre halvvägshusplatser för kvinnor på stödboendet Björka Bromma i Stockholm.