Projekt: Ung Inlåst

Projektet Ung inlåst startade 2018 och är ett treårigt Arvsfondsprojekt som ska hjälpa frihetsberövade ungdomar (tjejer och killar mellan 13–21 år) att få en större kunskap om vad en vistelse på SiS-ungdomshem innebär, vilka rättigheter man har och vilken typ av hjälp och stöd man kan få samt vilka möjligheter man har.

Bakgrund

Varje år placeras över tusen barn och ungdomar hos SiS, Statens institutionsstyrelse, för vård utanför hemmet. Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ, 2012), återfaller uppemot 80 procent av de LVU-placerade ungdomarna i kriminalitet och missbruk inom tre år.

Mål

Målet med projektet är att samtliga ungdomar placerade på SiS-ungdomshem ska vara medvetna om sina rättigheter, samt känna till vilka möjligheter de har rörande behandling och utbildning. Frihetsberövade ungdomar ska känna att de tas på allvar, att de blir lyssnade på och stärks i sin tro på samhället och myndigheter.

HandboK: DINA RÄTTIGHETER & MÖJLIGHETER

Genom projektet ska en handbok tas fram som ska hjälpa ungdomarna att få en större kunskap om vad en vistelse på SiS-ungdomshem innebär. Materialet i boken bygger på texter skrivna av ungdomar med erfarenhet av LVU eller LSU och på intervjuer med ungdomar, lärare, behandlingspersonal, Inspektionen för vård och omsorg, Barnombudsmannen och jurister. Boken ska skänka hopp och mening till läsarna och kommer att distribueras till samtliga 23 SiS-ungdomshem.

Förutom handboken så kommer det bland annat att drivas en skrivarverkstad för att utbilda och motivera deltagarna till att skriva texter om den egna situationen. Det kommer även att finnas en talarakademi som ska fungera som en utbildning i retorik samt en podcast som ska fungera som en megafon för deltagarnas röster att nå ut i samhällsdebatten.

Ladda ned boken

Folder Ung inlåst

Rapport 2020:
”Istället för att få hjälp blev jag utsatt för sexuella övergrepp”

Om projektledarna

Olle Eriksson, 38, har arbetat de senaste tio åren som journalist med kriminalvård och frihetsberövande som fokusområde. Har de senaste tre åren varit projektledare tillsammans med Jonas Klinteberg för arvsfondsprojektet Skriva för förändring. Jonas Klinteberg, 38, har en bakgrund i att sitta frihetsberövad och leva i utanförskap mellan han var 15 – 30 år. Jonas har sedan 2012 varit ansvarig utgivare för tidningen Filen och de senaste tre åren har han arbetat på RFHL med projektet Skriva för förändring.

Olle Eriksson och Jonas Klinteberg, projektledare

Läs intervju

Har du frågor kring projektet och vill komma i kontakt med oss?

Kontakta oss