Halvvägshusplacering

Halvvägshusplacering är en utslussningsåtgärd inom Kriminalvården. Som syftar till att ge klienten stöd till eget boende och deltagande i samhällslivet genom arbete, praktik eller studier. Målet med vistelse vid halvvägshus är att minska risken för återfall i brott och att öka möjligheterna för klienten att bli integrerad i samhället.

Halvvägshus för män i Bromma, Stockholm

Rummen varierar i storlek och utförande, 24 av rummen har egen toalett och 10 av rummen har egen dusch. Gemensam dusch med bastu finns. Vi har två gemensamma kök, ett gym och två stora vardagsrum.

Halvvägshus för kvinnor i Bromma, Stockholm

Från och med 1 maj 2024 tar Skyddsvärnet över Kriminalvårdens halvvägshus för kvinnor i Stockholm genom Björka Bromma.

Alla placeringsförfrågningar för halvvägshus för såväl kvinnor och män ska gå genom Frivården Stockholms stad. Halvvägshusen har inget förfogande över kön.

Kontakt Björka Bromma
08-687 07 50
Fax: 08-687 07 51
bjorka@skyddsvarnet.se

Följ med in på Björka Bromma

Halvvägshusplatser för män i Hässelby, Stockholm

På Björka Hässelby finns det 65 platser för män. Samtliga klienter har eget rum med badrum och ett mindre pentry, samt tillgång till gemensamma ytor med kök, vardagsrum och kök. Män och kvinnor bor på avskilda avdelning.

Halvvägshusplatser för kvinnor i Hässelby, Stockholm

På Björka Hässelby finns det 11 platser för kvinnor. Samtliga klienter har eget rum med badrum och ett mindre pentry, samt tillgång till gemensamma ytor med kök, vardagsrum och kök. Män och kvinnor bor på avskilda avdelningar.

För frågor om halvvägshusplatser:
070 680 89 82 (telefonen är bemannad dygnet runt)
Fax: 08-37 13 30
bjorka.hasselby@skyddsvarnet.se

Följ med in på Björka Hässelby


Att bo på halvvägshus

En vistelse på Skyddsvärnets halvvägshus innebär att klienten:

  • Deltar i sysselsättning som arbete, praktik, studier eller behandling.
  • Tar eget ansvar och sköter vardagssysslor själv, t.ex. inköp, matlagning, städning och tvätt.
  • Har ett stöd inför frigivningen av en kontaktperson.
  • Får ha tillgång till mobiltelefon, internet och kan använda sig av samhällets olika stöd- och hjälp funktioner.
  • Klienter får ta emot besök från anhöriga fram till klockan 21.00 varje dag.

Obligatoriskt utegångsförbud gäller, något som innebär att klienten inte får vistas utanför halvvägshuset annat än på särskilt bestämda tider för att delta i sysselsättning, göra inköp, delta i aktiviteter samt för fritid. På Björka har vi ett nära samarbete och täta kontakter med Frivården, som bestämmer villkor och schema för klienters vistelse.

Vi testar de boendes nykterhet med hjälp av alkometer dagligen, samt att urinprovstagning görs regelbundet.


Samtal med legitimerad psykolog

Vi erbjuder tilläggstjänster i form av samtal med legitimerad psykolog till samtliga klienter på både Björka Bromma och Björka Hässelby.

Läs mer 


Utslusslägenheter

Som placerad på Björka har du som klient möjlighet att efter din placering ansöka om att få hyra en utslusslägenhet i andra hand av Skyddsvärnet. Läs mer om Skyddsvärnets utslusslägenheter.


Inslag från Ekot om halvvägshus

Lyssna gärna på Ekots inslag om ökade nivåer av utsluss samt när Kristina Antonio, enhetschef från Björka Bromma berättar om risker och möjligheter med halvvägshus samt att vi en klient på Björka berättar om sin upplevelse.

kontakt Björka Bromma

08-687 07 50
Fax: 08-687 07 51
bjorka@skyddsvarnet.se

Enhetschef Kristina Antonio
kristina.antonio@skyddsvarnet.se

kontakt Björka Hässelby

070-680 89 82 (telefonen är bemannad dygnet runt)
Fax: 08-37 13 30
bjorka.hasselby@skyddsvarnet.se

Enhetschef Kristina Antonio
kristina.antonio@skyddsvarnet.se