Halvvägshusplacering

Halvvägshus är en utslussningsåtgärd inom Kriminalvården. Verksamheten har till syfte att ge klienten stöd till eget boende och deltagande i samhällslivet genom arbete, praktik eller studier, vilket ökar möjligheterna för individen att återanpassas till samhället. Arbetet sker på uppdrag av Frivården. Halvvägshus har personal dygnet runt.

Skyddsvärnets halvvägshus för män i Stockholm, Björka Bromma, tar emot 26 klienter. Klienterna har egna rum som är möblerade och har kylskåp. Alla rum har toalett och hälften av rummen har egen dusch. Boenden delar kök, duschrum, vardagsrum, två tvättstugor och eget mindre gym. Vi ser till att de boende har handdukar och lakan. Parkering finns och en stor, lummig trädgård med altan.

Halvvägshus för män: Stockholm/Bromma

På Skyddsvärnets Halvvägshus i Bromma i Stockholm kan vi ta emot 26 män.

Alla placeringsförfrågningar ska gå genom Frivården Stockholms stad. Halvvägshuset har inget förfogande över kön till Halvvägshuset.

Halvvägshusplacering: Stockholm/Hässelby

I Hässelby har alla klienter eget rum med badrum och enklare matlagningsmöjligheter. Gemensamt kök och vardagsrum samt minigym. För kvinnor och män. Vi erbjuder även tilläggstjänst som samtal med legitimerad psykolog. För frågor om halvvägshusplatser mejla tf. enhetschef, Kristina Antonio, Enhetschef, 070-092 14 63
kristina.antonio@skyddsvarnet.se

Att bo på halvvägshus

En vistelse på Skyddsvärnets halvvägshus innebär att klienten:

  • Deltar i sysselsättning som arbete, praktik, studier eller behandling.
  • Tar ansvar för sin livssituation och sköter själv till exempel inköp, matlagning, städning och tvätt.
  • Har ett stöd inför frigivningen av en kontaktperson.
  • Får ha tillgång till mobiltelefon, internet och kan använda sig av samhällets olika stöd- och hjälp funktioner.
  • Målet med vistelse vid Halvvägshuset är att minska risken för återfall i brott och att öka möjligheterna för den boende att bli integrerad i samhället.

Vid vistelse i halvvägshus gäller ett obligatoriskt utegångsförbud. Det innebär att klienten inte får vistas utanför halvvägshuset annat än på särskilt bestämda tider för att delta i sysselsättning, göra inköp, delta i aktiviteter samt för fri tid. Vistelsen förenas med omfattande kontroll (exempelvis med fotboja) och personalnärvaro.

Vi testar de boendes nykterhet med hjälp av alkometer dagligen. Även övervakade urinprovstagningar görs regelbundet.

Vi har ett nära samarbete och täta kontakter med Frivården, som bestämmer villkor och schema för de boendes vistelse.

Klienter får ta emot besök från anhöriga fram till klockan 21.00 varje dag.

Utslussningslägenheter

Skyddsvärnet erbjuder uthyrning av lägenheter i andra hand till personer som kommer direkt från utsluss via halvvägshus och/eller halvvägshusplatser. Det finns ett begränsat antal lägenheter.

Läs mer