Halvvägshus & HALVVÄGSHUSPLATSER

Halvvägshus är en utslussningsåtgärd inom Kriminalvården. Verksamheten har till syfte att ge klienten stöd till eget boende och deltagande i samhällslivet genom arbete, praktik eller studier, vilket ökar möjligheterna för individen att bli integrerad i samhället.

Det finns tre halvvägshus i Sverige. De finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Halvvägshuset i Malmö bedrivs från och med 2018 av Skyddsvärnet. De boenden där vi erbjuder platser på halvvägshus och halvvägshusplatser har personal dygnet runt. Arbetet sker i samarbete med Frivården.

Skyddsvärnet kan erbjuda olika möjligheter beroende på klientens behov.

Halvvägshus för män: Malmö

På Skyddsvärnets halvvägshus i Malmö kan vi ta emot tolv män.

Halvvägshus för kvinnor: Malmö & Bromma

På Skyddsvärnets halvvägshus i Malmö har vi tre platser för kvinnor. Vi har även platser för kvinnor på på vårt stödboende Björka Bromma.

Halvvägshusplatser med tilläggstjänst: Hässelby

Vi erbjuder halvvägshusplatser med tilläggstjänst för män på vårt stödboende Björka Hässelby.

lediga platser

För frågor om halvvägshusplatser i Malmö (för män och kvinnor) hänvisar vi till Anders Lunsjö, Frivården Malmö.
Anders nås på telefonnummer 040-692 72 95 eller e-post: anders.lunsjo@kriminalvarden.se

För frågor om halvvägshusplatser i Stockholm (för män och kvinnor) hänvisar vi till Robin Söderlund, Frivården Fridhemsplan.
Robin nås på telefonnummer 08-559 382 27 eller e-post: robin.soderlund@kriminalvarden.se

Andrahandsuthyrning

Skyddsvärnet erbjuder uthyrning av lägenheter i andra hand till personer som kommer direkt från utsluss via halvvägshus och/eller halvvägshusplatser.

Andrahandsuthyrning

Tyck till!

Om du har synpunkter, idéer och/eller klagomål på vår verksamhet vill vi gärna få reda på dem. Det är ett sätt för oss att utveckla verksamheten och bli bättre på det vi gör. Vi vill att du ska känna dig trygg och säker på att vi gör vårt bästa för dig. Därför är det viktigt att vi får reda på när vi inte kan leva upp till förväntningarna. Vi tar tillvara på dina idéer/synpunkter och återkommer till dig så fort som möjligt.

Till enkät

Vill du komma i kontakt med oss?

Halvvägshus

Björka Hässelby