Halvvägshus & HALVVÄGSHUSPLATSER

Halvvägshus är en utslussningsåtgärd inom Kriminalvården. Verksamheten har till syfte att ge klienten stöd till eget boende och deltagande i samhällslivet genom arbete, praktik eller studier, vilket ökar möjligheterna för individen att bli integrerad i samhället.

Det finns tre halvvägshus i Sverige. De finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Halvvägshuset i Malmö bedrivs från och med 2018 av Skyddsvärnet. De boenden där vi erbjuder platser på halvvägshus och halvvägshusplatser har personal dygnet runt. Arbetet sker i samarbete med Frivården.

Skyddsvärnet kan erbjuda olika möjligheter beroende på klientens behov.

Halvvägshus för män: Malmö

På Skyddsvärnets halvvägshus i Malmö kan vi ta emot tolv män.

Halvvägshus för kvinnor: Malmö & Bromma

På Skyddsvärnets halvvägshus i Malmö har vi tre platser för kvinnor. Vi har även platser för kvinnor på på vårt stödboende Björka Bromma.

Halvvägshusplatser med tilläggstjänst: Hässelby

Vi erbjuder halvvägshusplatser med tilläggstjänst för män på vårt stödboende Björka Hässelby.

lediga platser

För frågor om halvvägshusplatser i Malmö (för män och kvinnor) hänvisar vi till Anders Lunsjö, Frivården Malmö.
Anders nås på telefonnummer 040-692 72 95 eller e-post: anders.lunsjo@kriminalvarden.se

För frågor om halvvägshusplatser i Stockholm (för män och kvinnor) hänvisar vi till Robin Söderlund, Frivården Fridhemsplan.
Robin nås på telefonnummer 08-559 382 27 eller e-post: robin.soderlund@kriminalvarden.se

Andrahandsuthyrning

Skyddsvärnet erbjuder uthyrning av lägenheter i andra hand till personer som kommer direkt från utsluss via halvvägshus och/eller halvvägshusplatser.

Andrahandsuthyrning

 

Vill du komma i kontakt med oss?

Halvvägshus

Björka Hässelby