Halvvägshusplacering

Halvvägshus är en utslussningsåtgärd inom Kriminalvården. Verksamheten har till syfte att ge klienten stöd till eget boende och deltagande i samhällslivet genom arbete, praktik eller studier, vilket ökar möjligheterna för individen att återanpassas till samhället. Arbetet sker på uppdrag av Frivården. Halvvägshus har personal dygnet runt.

Halvvägshus för män: Stockholm/Bromma

Rummen varierar i storlek och utförande, 24 av rummen har egen toalett och 10 av rummen har egen dusch. Gemensam dusch med bastu finns.. Vi har två gemensamma kök, ett gym och två stora vardagsrum.

Alla placeringsförfrågningar ska gå genom
Frivården Stockholms stad.
Halvvägshuset har inget förfogande över kön till Halvvägshuset.

Halvvägshusplacering: Stockholm/Hässelby

I Hässelby har alla klienter eget rum med badrum och enklare matlagningsmöjligheter. Gemensamt kök och vardagsrum samt minigym. Vi erbjuder även tilläggstjänst som samtal med legitimerad psykolog.

För frågor om halvvägshusplatser:

070 680 89 82 (telefonen är bemannad dygnet runt)
Fax: 08-37 13 30
bjorka.hasselby@skyddsvarnet.se

Inslag från Ekot om halvvägshus

Lyssna gärna på Ekots inslag om ökade nivåer av utsluss samt när Kristina Antonio, enhetschef från Björka Bromma berättar om risker och möjligheter med halvvägshus.


Att bo på halvvägshus

En vistelse på Skyddsvärnets halvvägshus innebär att klienten:

  • Deltar i sysselsättning som arbete, praktik, studier eller behandling.
  • Tar ansvar för sin livssituation och sköter själv till exempel inköp, matlagning, städning och tvätt.
  • Har ett stöd inför frigivningen av en kontaktperson.
  • Får ha tillgång till mobiltelefon, internet och kan använda sig av samhällets olika stöd- och hjälp funktioner.
  • Målet med vistelse vid Halvvägshuset är att minska risken för återfall i brott och att öka möjligheterna för den boende att bli integrerad i samhället.

Vid vistelse i halvvägshus gäller ett obligatoriskt utegångsförbud. Det innebär att klienten inte får vistas utanför halvvägshuset annat än på särskilt bestämda tider för att delta i sysselsättning, göra inköp, delta i aktiviteter samt för fri tid. Vistelsen förenas med omfattande kontroll (exempelvis med fotboja) och personalnärvaro.

Vi testar de boendes nykterhet med hjälp av alkometer dagligen. Även övervakade urinprovstagningar görs regelbundet.

Vi har ett nära samarbete och täta kontakter med Frivården, som bestämmer villkor och schema för de boendes vistelse.

Klienter får ta emot besök från anhöriga fram till klockan 21.00 varje dag.

Utslussningslägenheter

Skyddsvärnet erbjuder uthyrning av lägenheter i andra hand till personer som kommer direkt från utsluss via halvvägshus och/eller halvvägshusplatser. Det finns ett begränsat antal lägenheter.

Läs mer

kontakt Björka Bromma

08-687 07 50
Fax: 08-687 07 51
bjorka@skyddsvarnet.se

Enhetschef Kristina Antonio
kristina.antonio@skyddsvarnet.se

kontakt Björka Hässelby

070 680 89 82 (telefonen är bemannad dygnet runt)
Fax: 08-37 13 30
bjorka.hasselby@skyddsvarnet.se

Enhetschef Kristina Antonio
kristina.antonio@skyddsvarnet.se