träningslägenheter

Boende i träningslägenhet med stöd av kvalificerad kontaktperson. Vi vänder oss till unga och vuxna i behov av boende och socialt stöd för att bygga ett självständigt liv. Vi kan även ta emot akuta placeringar. Insatsen ges främst på uppdrag av socialtjänsten.

Vi arbetar med personer med missbruksbakgrund, psykisk ohälsa, kriminell bakgrund eller personer som har utsatts för hot och våld. Vi arbetar även med klienter tillhörande LSS. Våra klienter bedöms kunna bo i eget boende med stödjande insatser, för att på sikt klara ett självständigt boende. Våra kontaktpersoner kan även arbeta tillsammans med dig som har annat boende. Målet är att öka klientens förutsättningar att klara av ett framtida självständigare boende.

Kvalificerade kontaktpersoner

De personer som skrivs in på enheten får stöd av en kvalificerad kontaktperson på cirka tre timmar i veckan. Kontaktmannaskapet vilar på en kognitiv beteendeterapeutisk grund och utgår ifrån personen individuella behov. Samtliga kontaktpersoner har lång erfarenhet och utbildning inom socialt arbete. De är utbildade inom MI (Motiverande samtal) och en stor del av arbetet handlar om att motivera personerna till fortsatt drogfrihet, att fullfölja skola eller arbete, sköta kontakter med myndigheter och bygga positiva sociala relationer.

Att bo i träningslägenhet

Faktablad

Uppdragsgivare

Faktablad

Samarbetspartners

Stort tack till våra ovärderliga samarbetspartners. Insatsen hos oss är möjlig bland annat tack vare samarbete med Wåhlin Fastigheter AB, de allmännyttiga bostadsföretagen i Stockholm och andra hyresvärdar som gör en social insats genom att hyra ut träningslägenheter via Skyddsvärnet.

Är ni intresserade av att samarbeta med Skyddsvärnet? Läs mer om hyresvärdar i vårt faktablad nedan.

Faktablad

KONTAKT TRÄNINGSLÄGENHETER

Carlos Stråberg Romero, 073-556 32 84, carlos.romero@skyddsvarnet.se

Petter Hedlund, 076 428 48 11, petter.hedlund@skyddsvarnet.se

Enhetschef Kristina Antonio, kristina.antonio@skyddsvarnet.se

Postadress Träningslägenheter: Ormängsgatan 10C, 165 56, Hässelby