Träningslägenheter

Vi erbjuder boende i träningslägenhet med stöd av kvalificerad kontaktperson. Våra kontaktpersoner kan även arbeta tillsammans med dig som har annat boende. Insatsen ges på uppdrag av socialtjänsten eller Kriminalvården.

Verksamheten vänder sig till unga och vuxna som har behov av boende och socialt stöd för att bygga ett gott självständigt liv. Vi arbetar främst tillsammans med ensamkommande ungdomar, personer som har erfarenhet av missbruk och/eller kriminalitet och personer utsatta för hot och våld. Läs mer om oss genom att klicka dig vidare i menyn.


Skyddsvärnets Träningslägenheter har tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva stödboende för unga (17-20 år) och står därmed under myndighetens tillsyn i arbetet med den berörda målgruppen. Läs mer om boendet

Vill du komma i kontakt med Träningslägenheter?

Kontakta oss