LifeRinG Självhjälpsgrupp

Målet med LifeRing är att skapa ett sekulärt nätverk mellan människor som kan stötta varandra i sin nykter- och drogfrihet.

LifeRing är självhjälpsgrupper, utan religiösa eller politiska inslag, med fokus på nykterhet och drogfrihet. Metoden bygger på idén att det genom positiv förstärkning går att bygga upp sin vilja att sluta, och komma på vad som fungerar bäst för en själv, för att leva ett liv fritt från alkohol och droger. Inom ramen för metoden finns även ett arbetsmaterial med praktiska övningar som kan hjälpa en på vägen.

LifeRing välkomnar alla, med eller utan tidigare behandlingsbakgrund och stämmer väl överens med behandlingar som använder motiverande samtal (MI) och kognitiv beteendeterapi (KBT).

Genom kostnadsfria utbildningar som hålls runt om i Sverige kan personer träffas i självhjälpsgrupper. Mötena är öppna för personer med egen erfarenhet eller erfarenhet av anhörigs- och vänners alkohol och/eller drogproblematik.

LifeRing-möten

LifeRing-möten finns på flera orter i Sverige och finns idag i Stockholm, Eskilstuna och Göteborg. Fokus ligger på färska händelser i deltagarens liv och mötena är konfidentiella och kostnadsfria. På de flesta LifeRing-möten sitter deltagarna i cirkel och de är inte fler än att alla kan få utrymme. Efter ett kort inledningsanförande frågar mötesledaren ”Hur har veckan varit?”. Då berättar deltagarna om vad som hänt i deras tillfrisknande under veckan som gått och vad som är på gång i veckan som kommer.

LifeRing uppmuntrar samspråk och positiva stödjande kommentarer genom hela mötestimmen. Mötena slutar vanligen med en uppmuntrande applåd för att man hållit sig nykter och drogfri.

Utbildningar

Vi erbjuder kostnadsfri fortbildning. Sedan 2013 driver Skyddsvärnet ett nationellt Arvsfondsprojekt för att sprida LifeRing i Sverige. Projekt LifeRing erbjuder kostnadsfria utbildningar i att leda LifeRing-möten. Efter genomförd utbildning ges mötesledare även stöd i form av material, startbidrag och rådgivning.

Mötesledarens roll är att starta och leda LifeRing-möten, och att lägga grunden för att gruppen ska bli en sammansvetsad enhet som stöttar varandra. Utbildningen riktar sig till personer med minst sex månaders nykterhet, personal på behandlingshem, kommunal verksamhet och inom sjukvården. Även anhöriga och vänner till personer med missbruksproblematik är välkomna.

LifeRing.se kan ni läsa mer om LifeRing och även hitta tid och plats för LifeRing mötena runt om i Sverige.

LifeRing Sverige på Facebook
LifeRings amerikanska hemsida

Ni är välkomna att kontakta projektpersonalen om ni vill veta mer eller få information om kommande utbildningstillfällen.

Kontakta oss

Lars Bergström, Ansvarig LifeRing Sverige & Mötesledare, 070 092 14 50
lars.bergstrom@skyddsvarnet.se