Samhällstjänst på Skyddsvärnet

Att ge människor en andra chans går i linje med Skyddsvärnets arbete och värderingar. Därför tar vi emot personer som gör samhällstjänst.

Skyddsvärnet bistår människor att nå ökad självständighet. Vi arbetar med ”Hjälp till självhjälp” – vilket innebär att vi ser till individens egna resurser och förmågor att ta hand om sitt eget liv med hjälp av individuella stödinsatser.

När vi tar emot personer som har samhällstjänst försöker vi skapa en meningsfull sysselsättning och komma fram till en lösning som gynnar alla. Med det menar vi att vi strävar efter att skapa en givande uppgift för personen, samtidigt som det blir ett värdefullt arbete inom organisationen och de vi är till för.

Vi tar emot personer som ska göra samhällstjänst i alla delar av Skyddsvärnets organisation. Det kan exempelvis röra sig om administrativa uppgifter på vårt kansli eller helt andra uppdrag ute i våra verksamheter.

Hur går det till?

Först sker ett informationsmöte med Skyddsvärnet, Frivården och personen som ska utföra samhällstjänst. Sedan tittar vi på i vilken verksamhet vi har behov av hjälp i och på vad personen själv har intresse och erfarenhet av att utföra.

Ansvar & integritet

Skyddsvärnets ansvarar för att rapportera till Frivården att personen som utför samhällstjänst är på plats, samt för att informera om eventuella avvikelser. Det är Skyddsvärnets ansvar att handleda personen i arbetet.

Vi värnar om integritet. Personen som utför samhällstjänst väljer själv om hen vill berätta varför personen är/jobbar hos oss.

Om samhällstjänst

Den som dömts till skyddstillsyn eller villkorlig dom kan även bli dömd att utföra samhällstjänst. Det innebär att personen ska göra ett samhällsnyttigt och oavlönat arbete på sin fritid. Domstolen kan döma ut mellan 40 och 240 timmars samhällstjänst. Läs mer om samhällstjänst på Kriminalvårdens webbplats.

Vill du veta mer om samhällstjänst på Skyddsvärnet?

Marita Fernström, Bitr. Direktor
070-760 94 79
marita.fernstrom@skyddsvarnet.se