Skyddat boende

Skyddsvärnet erbjuder skyddat boende både enskilt och i grupp. Hos oss finns möjligheten att bo skyddat både tillfälligt och under en längre tid.

Våra skyddade boenden finns främst i familjehem genom vår Familjehemsvård, men vi har även möjlighet att placera individer i behov av skyddat boende i grupp. Här får både kvinnor, barn och män en fristad från våld, hedersförtryck eller misshandel och kan i en lugn miljö få det professionella stöd de behöver.

Vi erbjuder:

  • Skyddat boende för både barn, ungdomar och vuxna med olika bakgrund. Vi kan ta emot personer med kriminalitetsproblematik, skyddsbehov, unga vuxna med kriminell livsstil och avhoppare från kriminella gäng.
  • Skyddat boende i form av familjehem, stödboende eller via öppenvård i träningslägenheter.
  • Tillgänglig jour dygnet runt.
  • Stöd och insatser via kvalificerade konsulenter, personal eller kontaktpersoner.
  • Information/seminarier gällande hedersproblematik och hederskultur.
  • Tillgång till legitimerad psykolog via familjevården.

Vill du veta mer om platserna vi erbjuder? Kontakta oss!
Nour Ramadan, tf. enhetschef Familjevård
076-946 20 53
nour.ramadan@skyddsvarnet.se

Faktablad