Skyddat boende

Skyddsvärnet erbjuder skyddat boende både enskilt och i grupp. Hos oss finns möjligheten att bo skyddat både tillfälligt och under en längre tid.

Våra skyddade boenden finns främst i familjehem genom vår familjevård, men vi har även möjlighet att placera individer i behov av skyddat boende i grupp. Här får både kvinnor, barn och män en fristad från våld, hedersförtryck eller misshandel och kan i en lugn miljö få det professionella stöd de behöver.

Vi erbjuder:

  • Skyddat boende för både barn, ungdomar och vuxna med olika bakgrund. Vi kan ta emot personer med kriminalitetsproblematik, skyddsbehov, unga vuxna med kriminell livsstil och avhoppare från kriminella gäng.
  • Skyddat boende i form av familjehem, stödboende eller via öppenvård i träningslägenheter.
  • Tillgänglig jour dygnet runt.
  • Stöd och insatser via kvalificerade konsulenter, personal eller kontaktpersoner.
  • Information/seminarier gällande hedersproblematik och hederskultur.
  • Tillgång till legitimerad psykolog via familjevården.

Vill du veta mer om platserna vi erbjuder? Kontakta:

Lovisa Älenmark, enhetschef Familjevård
070-092 14 55
lovisa.alenmark@skyddsvarnet.se

Tyck till!

Om du har synpunkter, idéer och/eller klagomål på vår verksamhet vill vi gärna få reda på dem. Det är ett sätt för oss att utveckla verksamheten och bli bättre på det vi gör. Vi vill att du ska känna dig trygg och säker på att vi gör vårt bästa för dig. Därför är det viktigt att vi får reda på när vi inte kan leva upp till förväntningarna. Vi tar tillvara på dina idéer/synpunkter och återkommer till dig så fort som möjligt.

Till enkät