Björka 100 år

Björka är idag ett drogfritt stödboende som ger individuella stödinsatser för att individer ska komma tillbaka till ett fungerande liv. Vad många inte vet är att boendet har en lång historia. Björka har, genom anpassning efter samhällets behov, funnits för individer i behov av en trygg och drogfri tillvaro i 100 år. Under 2018 firades boendet med ett 100-årsjubileum.

Björkahemmets start

Skyddsvärnet har funnits sedan 1910 och startade Björka 1918 för att ta hand om ”vanartiga” pojkar och hjälpa dem till ett mer drägligt liv och sysselsättning. På den tiden arbetade klienterna mest med trädgårdsarbete och odlingar som fanns runt om Hässelby och Vällingby.

Björka idag

Björka boende drivs än idag av Skyddsvärnet är ett tryggt och drogfritt boende för män och kvinnor från 18 år och uppåt, med en psykosocial problematik och/eller med erfarenhet av missbruk och kriminalitet. Boendet ligger i Bromma och har 26 platser. I juli 2018 öppnades även boende nummer två, som ligger i Hässelby och ha 20 platser.

Björka historia 1918-2018Se tidslinjen

BJÖRKA 100-ÅRSJUBILEum

Visst är det fantastiskt att ett boende kan överleva så länge i vår snabbt föränderliga värld? Under 2018 hyllade vi Björkas långa historia med ett jubileum innehållande frukostseminarium, återvändardag och storfirande i Björkas trädgård.

Här kan du ladda ner jubileumsboken ”Björka stödboende – en 100-årig historia”

Här kan du läsa mer om jubileet och se bilder från festen.

Foto: Skyddsvärnets arkiv. Kontaktträningen på 70-talet syftade till att bl.a. träna bort rädslan för fysisk och psykisk närhet.