Jour- och familjehemsvård

Skyddsvärnet – anno 1910, erbjuder jour- och familjehemsvård i hela Sverige, för alla åldrar och tar emot alla typer av uppdrag. Tillsammans med utbildade familjehem kan vi hjälpa individer över hela Sverige att få en trygg tillvaro.

Bli familjehem

Vi är i stort behov av jour- och familjehem som kan erbjuda trygghet till personer som verkligen behöver det.

Samtliga familjehem arbetar tätt med en konsulent från Skyddsvärnet, för att tillsammans stötta och öka tryggheten för den placerade individen. Som familjehem behöver du kunna ge tid, engagemang och erbjuda trygga och tillitsfulla relationer.

Är du intresserad av att bli familjehem? Gör en intresseanmälan så kontaktar vi dig inom kort.

Intresseanmälan

Jour- och familjehem för Skyddsvärnet

Handledning

Varje familjehem har kontinuerlig kontakt med en familjehemskonsulent som handleder och följer upp placeringen.

Utbildning

Familjehemmen erbjuds kompetensutveckling
genom Skyddsvärnets webbinarier.

Ersättning

Det utgår ersättning till familjehemmen som har uppdrag. Kontakta oss för mer information.

Utredning av familjehem

För att vara familjehem hos Skyddsvärnet gör Skyddsvärnet en utredning hos alla nya familjehem. Det krävs
även utdrag från polisens misstanke och belastningsregister, utdrag från socialregister fem år tillbaka i tiden, skuldfrihetsintyg från Kronofogden samt
intyg om ersättningar från Försäkringskassan.


Uppdragsgivare

Skyddsvärnet – anno 1910 erbjuder jour- och familjehemsvård i hela Sverige, för alla åldrar och tar emot alla typer av uppdrag. Vi har avtal med Sveriges samtliga kommuner samt Kriminalvården och tar därmed emot förfrågningar från hela landet. Utifrån den information som framkommer kring klientens behov och önskemål gör vi en matchning med det mest passande familjehemmet.

Skyddsvärnets jour- och familjehemsverksamhet använder sig av kvalitetsindex genom ssil för uppdragsgivare. Ta gärna del av Skyddsvärnets kvalitetsindex-rapport här.

Vad innebär det att vara placerad i ett familjehem?

Att vara placerad i ett familjehem innebär att den placerade erbjuds en trygg miljö med en familj som kan erbjuda en social gemenskap och stöd i vardagen. Målsättningen är att den placerade ska få en fungerande sysselsättning och en meningsfull fritid. Familjehemmet och klienten har båda ett tätt samarbete med en familjehemskonsulent från Skyddsvärnet, där alla arbetar för att det ska bli en så lyckad placering som möjligt. Skyddsvärnet arbetar efter devisen ”Hjälp till självhjälp”, vilket innebär att vi ger verktyg för att stärka och skapa trygghet till individerna så att de kan nyttja alla sina resurser och ta eget ansvar för sin utveckling.

Hur går det till?

Förfrågan

Det finns en stor mångfald i de 80 familjehem som vi samarbetar med och vi har därför möjlighet att erbjuda något som passar den enskildes behov.

Matchning/infomöte

När en matchning presenteras så får såväl familje- hemmet som klienten möjlighet att ses innan placeringen startar, så att det ska kännas bra för båda parter.

Inflytt

Tillsammans med uppdragsgivaren, familjehemmet och klienten planeras ett datum för inflytt.

Uppföljning

Under placeringen gör familjehems- konsulenten täta uppföljningsbesök. Vi erbjuder handledning till familjehemmet dygnet runt.


placeringsförfrågan

Norra sverige
Heidi Porko
heidi.porko@skyddsvarnet.se
079-098 19 21

Mellersta sverige
Anastasia Alexeenko
anastasia.alexeenko@skyddsvarnet.se
073-738 55 65

Södra sverige
Anders Johansson
anders.johansson@skyddsvarnet.se
070-420 60 89

Kontakt familjehemsvården

08 729 17 30, familjevarden@skyddsvarnet.se

Nour Ramadan, tf. enhetschef, Familjehemsvården och Öppenvården
076-946 20 53, nour.ramadan@skyddsvarnet.se