Familjhemsevård

Familjehemsvården erbjuder förstärkt familjehemsvård för ungdomar och vuxna med eller utan beroende- och kriminalitetsproblematik eller psykosocial problematik.

Skyddsvärnet startade sin familjehemsverksamhet under mitten av 1980-talet med inriktning på psykosocialt stöd för personer från kriminalvård och socialtjänst. Vi har idag ramavtal med 113 kommuner i hela Sverige samt med Kriminalvården och Arbetsförmedlingen. Flertalet av ramavtalen med kommunerna innefattar familjehemsvård. Familjehemsvården tar emot uppdrag om familjehemsplaceringar från socialtjänster och Kriminalvård i hela landet.

Utifrån klientens behov och önskemål gör vi en matchning med något av våra utredda familjehem, vilka finns i hela Sverige, men med tyngdpunkt på Storstockholm och angränsande län. Det finns en stor mångfald i de cirka 80 familjehem som vi samarbetar med och vi har därför möjlighet att erbjuda något som passar den enskildes behov.

Vi erbjuder den placerade en drogfri miljö, social gemenskap och stöd i vardagen. Vår målsättning är att den placerade ska få en fungerande sysselsättning och en meningsfull fritid. Vårt motto är ”hjälp till självhjälp” och detta genomsyrar verksamheten. Den boende och familjehemmet har kontinuerlig kontakt med ansvarig familjehemskonsulent både via regelbundna uppföljningsmöten och via telefon eller mejl.

Skyddsvärnets Familjehemsvård har tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva familjehemsvård och står därmed under myndighetens tillsyn i arbetet med den berörda målgruppen.

Vi är en av flera verksamheter inom Skyddsvärnet. Läs mer om oss genom att klicka dig vidare i menyn.


Just nu söker vi fler familjehem! Är du intresserad? Se videon där familjen Strömberg berättar om varför de är familjehem hos Skyddsvärnet och kontakta oss via länken lite längre ner på sidan.

Tyck till!

Om du har synpunkter, idéer och/eller klagomål på vår verksamhet vill vi gärna få reda på dem. Det är ett sätt för oss att utveckla verksamheten och bli bättre på det vi gör. Vi vill att du ska känna dig trygg och säker på att vi gör vårt bästa för dig. Därför är det viktigt att vi får reda på när vi inte kan leva upp till förväntningarna. Vi tar tillvara på dina idéer/synpunkter och återkommer till dig så fort som möjligt.

Till enkät

Har du några frågor eller funderingar kring familjehemsvård?

Kontakta oss