Jour och familjhemsvård

Skyddsvärnet – anno 1910, erbjuder jour- och familjehemsvård i hela Sverige, för alla åldrar och tar emot alla typer av uppdrag. Tillsammans med våra utbildade familjehem kan Skyddsvärnet hjälpa individer över hela Sverige att få en trygg tillvaro och möjligheten att kunna återanpassas till samhället.

Bli familjehem

Vi söker nya engagerade familjehem att samarbeta med! Som Skyddsvärnets familjehem arbetar du tätt tillsammans med en konsulent på Skyddsvärnet för att stötta och öka tryggheten för den placerade individen. Som familjehem behöver du kunna ge tid, engagemang och erbjuda trygga och tillitsfulla relationer. Alla placeringsförfrågningar matchas utifrån den målgrupp ni vill ta emot.

Faktablad

uppdragsgivare

Skyddsvärnet –anno 1910 erbjuder jour- och familjehemsvård i hela Sverige, för alla åldrar och tar emot alla typer av uppdrag. Vi har avtal med Sverige samtliga kommuner samt Kriminalvården och tar därmed emot förfrågningar
från hela landet. Utifrån den information som framkommer kring klientens behov och önskemål gör vi en matchning med det mest passande familjehemmet.

Faktablad


Familjen Strömberg berättar om varför de är familjehem hos Skyddsvärnet.

matchning efter behov

Utifrån klientens behov och önskemål gör vi en matchning med något av våra utredda familjehem som finns i hela Sverige. Det finns en stor mångfald i de 80 familjehem som vi samarbetar med och vi har därför möjlighet att erbjuda något som passar den enskildes behov.

Vi erbjuder den placerade en drogfri miljö, social gemenskap och stöd i vardagen. Vår målsättning är att den placerade ska få en fungerande sysselsättning och en meningsfull fritid. Skyddsvärnet arbetar tätt tillsammans med familjehemmet för att det ska bli en så lyckad placering som möjligt. Den boende och familjehemmet har kontinuerlig kontakt med ansvarig familjehemskonsulent både via regelbundna uppföljningsmöten och via telefon eller mejl.

Skyddsvärnet erbjuder kompletterande tilläggstjänster via vår Öppenvård.

Skyddsvärnets Familjehemsvård har tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva familjehemsvård och står därmed under myndighetens tillsyn i arbetet med den berörda målgruppen.

Hjälp till självhjälp

Vi arbetar efter devisen ”Hjälp till självhjälp”. Vi vill stötta och skapa möjligheter för individer som resulterar i en självutveckling och möjligheten att kunna ta hand om sig själv.

Kontakt familjehemsvården

08 729 17 30, familjevarden@skyddsvarnet.se

Nour Ramadan, tf. enhetschef, Familjehemsvården och Öppenvården
076-946 20 53, nour.ramadan@skyddsvarnet.se