SAFE Trygghetsvärdar

SAFE arbetar för att öka tryggheten för barn och unga som vistas i offentliga miljöer. Våra trygghetsvärdar finns till hands för att skapa kontakt, förtroende och för att fånga upp dem som är i behov av stöd. Kärnan i arbetet är den genuina respekten och intresset för alla barn och unga, liksom synen på allas lika värde.

SAFE Trygghetsvärdar

SAFE arbetar för att öka tryggheten för barn och unga som vistas i offentliga miljöer. Våra trygghetsvärdar finns till hands för att skapa kontakt, förtroende och för att fånga upp dem som är i behov av stöd. Kärnan i arbetet är den genuina respekten och intresset för alla barn och unga, liksom synen på allas lika värde.

SAFE Stockholm

Sedan i augusti 2013 har SAFE, i samarbete med Stockholms stad, arbetat trygghetsskapande på Sergels torg och dess närområde, genom att skapa kontakt och förtroende med barn och unga, till syfte ge stöd och att fånga upp och länka vidare de som är i behov av stöd.

SAFE Farsta

Sedan 1 december 2022 arbetar SAFE trygghetsvärdar även i Farsta. I Farsta arbetar SAFE med trygghetsvandring i offentliga miljöer som gator och torg samt semioffentliga miljöer, så som i portar, trapphus, källare och cykelförråd.


kontrakt för förändring

Den 1 september 2021 gick Skyddsvärnet och Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning in i ett socialt utfallskontrakt. Denna avtalsform är både ny och unik, och kännetecknas av utfallsfokuserade insatser där samarbete och flexibilitet får ta plats. Genom uppdraget bidrar Skyddsvärnet, som representant för den idéburna sektorn, med insatser för barn och unga i riskzonen för kriminalitet och missbruk. Syftet är att kunna erbjuda barn och unga med ett normbrytande beteende mer flexibla och individanpassade insatser i ett tidigt skede

Kontakt

Enhetschef, Miroslav Pešić
070 496 40 39, miroslav.pesic@skyddsvarnet.se