Ingen fattigdom

Skyddsvärnets främsta uppdrag är att bekämpa utanförskap. Det kan handla om personer som står utanför arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och/eller med psykosocial problematik. Genom Skyddsvärnets arbetsintegrerade verksamheter skapas gedigna förutsättningar för människor att få sysselsättning och anställning. Vi bidrar med kunskap, handlingskraft och egenmakt. I våra secondhand butiker arbetstränar personer som står utanför arbetsmarknaden på grund av olika anledningar. I en gemenskap i kombination av individuellt stöd skapas möjlighet att utveckla nya förmågor.

Blixtjobb skapar arbetstillfällen för personer som lever i utsatthet och/eller missbruksproblematik, genom uppdrag inom exempelvis städ och transport. För många blir våra verksamheter stödboende och halvvägshus, en vidare ingång till våra arbetsintegrerade insatser.

Delmål 1.2
Till 2030 minst halvera den andel män, kvinnor och barn i alla åldrar som lever i någon form av fattigdom enligt nationella definitioner.

Exempel på hur Skyddsvärnet bidrar till mål 1:

  • Vi arbetar aktivt med att ge stöd i arbetsprocessen.
  • Vi utvecklar individens förmåga.