Projekt Certifiering

Att hitta rätt medarbetare, kompetens och teamkänsla är avgörande för ett företags framtid och framgång. I och med detta projekt finns utbildning som ger kunskap och tips för hur en arbetsplats kan bli bättre genom att öppna upp för nya förmågor och kollegor.

Den 1 maj 2019 beviljades Skyddsvärnet av Arvsfonden att överta driften av Projekt Certifiering, som har ett år kvar. Projektet handlar om att utbilda och certifiera företag för att de i större utsträckning ska anställa personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Inkludera-Mera-Utbildningen är en del av Projekt Certifiering, där arbetsplatser kan bli certifierade som en inkluderande arbetsplats enligt en ny kravspecifikation som har tagits fram i samarbete med SIS (Swedish Standards Institute). Oavsett om din arbetsplats är intresserad av certifiering tror vi att informationen på inkluderamera.nu kan vara till nytta för många. Vi erbjuder utbildning där vi bland annat går igenom vad Intellektuell funktionsnedsättning (IF) är och hur företag kan arbeta konkret för att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla kollegor är delaktiga. Vårt mål är att fler unga vuxna med IF ska få meningsfull sysselsättning och chans att vara med i samhället fullt ut genom praktik och anställning.

Läs mer på inkluderamera.nu.
Projektets utbildare heter Lena Hesse och Viktor Barkström, båda med IF och olika erfarenheter av arbetslivet.

Vill du komma i kontakt med Skyddsvärnets projekt?

Kontakta oss