globala målen

Agenda 2030 är en global agenda för hur världen ska agera för att skapa hållbar utveckling. De globala målen omfattar sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor. Här kan du läsa om hur Skyddsvärnet bidrar.