Projekt

Ett bra sätt att ta sig an utmaningar som är viktiga för Skyddsvärnet är genom projekt. Projekt ger oss möjligheten att pröva nya innovativa arbetssätt, metoder och samarbeten.

Projekt har kommit att bli en viktig del i Skyddsvärnets arbete för utveckling och förbättring. Projektverksamheten har vuxit successivt och blivit ett sätt för Skyddsvärnet att knyta nya värdefulla kontakter och samarbeten med omvärlden. Läs om våra projekt i menyn.

Förstärkt utsluss

Årserfarna tillsammans

Ung inlåst

Kugghjulet

Projekt Certifiering

Har du några frågor eller funderingar kring Skyddsvärnets Projekt?

Kontakta oss