Öppenvård

Skyddsvärnets Öppenvård riktar sig till män och kvinnor från 18 år som behöver strukturerat stöd för att skapa ett liv utan kriminalitet, droger och andra dysfunktionella beteenden. Verksamheten utgår ifrån Skyddsvärnets lokaler vid Hornstull.

VAD GÖR VI?

Öppenvården ger människor stöd i att strukturera sin vardag med målet att kunna leva ett självständigt liv utan kriminalitet, droger och beteendeproblematik. Insatserna är tidsbegränsade och kan innehålla enskilda psykologsamtal med inriktning på KBT, återfallsprevention i mindre grupper eller den sekulära självhjälpsgruppen LifeRing. Genom Öppenvården erbjuds även behandling för spelberoende. Vi samverkar gärna med individens övriga professionella kontakter. Om vi bedömer att vi inte kan tillgodose behoven, lotsar vi vidare till rätt insats.

Vilka är vi?

Vi som arbetar inom Skyddsvärnets Öppenvård har olika utbildningsbakgrund, bland annat leg. KBT psykolog, beteendevetare, socionom och behandlingsassistent. Alla som jobbar hos oss har olika bakgrund och inriktning, vi använder oss av varandras kunskaper och tror att våra olikheter ger dig en bättre insats hos oss.

VEM KAN KOMMA TILL OSS?

Vi arbetar med män och kvinnor från 18 år och uppåt med psykosociala svårigheter och/eller erfarenhet av missbruk och kriminalitet men också ensamkommande ungdomar, personer med olika neuropsykiatriska funktionshinder och personer utsatta för hot och våld. En insats från Skyddsvärnet är biståndsbedömd och vi arbetar på uppdrag av Socialtjänsten eller Kriminalvården. De som har insats hos oss har olika bakgrund och behov. Alla har gemensamt att de vill nå ett självständigt liv. Vägen dit kan se ut på olika sätt. Skyddsvärnet arbetar med evidensbaserade metoder för att skapa förutsättningar för varje individ att kunna nå sina mål.

Leg. Psykolog

”Jag har arbetat på Skyddsvärnet som psykolog i 12 år. Jag arbetar med KBT för att behandla ångest, relationsproblem och olika former för beroenden och missbruk. Vi har en lugn och fin mottagning där du som privatperson kan känna att du får ett bra och proffsigt bemötande. Vi värnar alltid om din integritet”.

Kontakt

Lars Bergström, Leg. Psykolog
070-092 14 50

lars.bergstrom@skyddsvarnet.se