Kvalitet och policy

Kvalitet

Skyddsvärnet har ett omfattande kvalitetsarbete för vårt uppdrag och sociala utvecklingsarbete. Vi är ISO certifierade för kvalitet och miljö. Vi arbetar systematiskt med ständiga förbättringar för att nå målet att hålla hög kvalitet, uppvisa positiva resultat och effekter.

Vårt systematiska kvalitets- och miljöarbete beskriver vad vi gör, hur och när samt i vilken omfattning men även vilka resultat som det leder till. Genom egenkontroll, kontinuerlig planering, uppföljning och utvärdering av våra verksamheter jobbar vi för ständig förbättring. Vi har ett omfattande kvalitets- och miljöarbete och är certifierade enligt ISO 9001 – Ledningssystem för kvalitet och enligt ISO 14001 – Ledningssystem för miljö.

Vi strävar även efter att hålla en hög kvalitet för de människor som vi kommer i kontakt med genom våra verksamheter och för våra uppdragsgivare och kunder. Våra klienter, uppdragsgivare, samarbetspartners, medlemmar, personal och allmänheten ska uppleva att vi står för professionalism.

Policy

Kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Har du frågor?
Dirk Kehr, Verksamhetsutvecklare
076 569 92 41, dirk.kehr@skyddsvarnet.se