Verksamhetsberättelser och årsredovisning

Här kan du ta del av Skyddsvärnets verksamhetsberättelser. Dessa är en del av de dokument och ekonomisk information som ledning och styrelse beslutat att offentliggöra för uppdragsgivare, medlemmar och övriga intressenter.

2023

Tänka nytt och ständigt se och lyssna på vad behoven är, har visat sig vara ett framgångsrikt sätt för Skyddsvärnet att utvecklas och växa. Under året har vi köpt ett privat bolag inom välfärden och gjort det till idéburen verksamhet, vilket är första gången för oss som vi förvärvar ett bolag.

Läs mer

2022

För att Skyddsvärnet ska kunna stödja ännu fler personer som behöver våra insatser krävs det mod att göra annorlunda än tidigare och kanske än vad andra gör. Detta mod finns i våra verksamheter och behöver införlivas i allt vi startar upp eller tar över.

Läs mer

2021

Påverkan av pandemin blev betydligt längre än de flesta av oss hade trott. Den har förändrat vår vardag i både smått och stort. Inom idéburen välfärd har vi ställt om och många gånger öppnat upp ännu mer eftersom behovet av stöd blir större när det är någon form av krissituation i landet.

Läs mer

2020

Vi lämnar ett annorlunda år bakom oss. Den globala pandemin har inneburit många kriser både privat, yrkesmässigt och på samhällsnivå. Någon form av kris är ofta en förutsättning för utveckling och mognad. Om vi tar vara på krisen kan den göra att vi, både som personer och organisation, går stärkta ur den och förhoppningsvis även utvecklas och förbättras.

Läs mer

2019

När vi sammanfattar 2019 så innebär det även att vi avslutar ett decennium där det har hänt otroligt mycket, både i samhället och inom Skyddsvärnet. Under året har vi bland annat utökat organisationen med Blixtjobb, som ger hemlösa och personer i aktivt missbruk ett riktigt lönearbete. Vi har även startat Valsta café som är Skyddsvärnets första IOP (idéburet offentligt partnerskap) tillsammans med Sigtuna kommun.

Läs mer

2018

Skyddsvärnets hittills 108 år har varit händelserika – så även 2018. För att leva och blomstra behöver organisationer mod, vilja och beslut, och det har vi verkligen haft under detta år. Vi har både drivit, startat och avslutat verksamheter, allt för att hela tiden anpassa oss till samhällets förändringar och kunna stödja våra målgrupper på rätt sätt. Vi gör skillnad varje år!

Läs mer

2017

Förändringarna i samhället sker betydligt snabbare idag än för ett par årtionden sedan. Skyddsvärnet arbetar för att så många individer som möjligt ska få ta del av de individuella stödinsatser som vi erbjuder. För att lyckas med det behöver vi förändra oss lika snabbt som samhället och i takt med att uppdragsgivarnas behov skiftar.

Läs mer

2016

Skyddsvärnet summerar ett händelserikt 2016 som blev året då våra verksamheter växte och vi kunde stödja fler individer än någonsin förut. Vi ser fram emot ännu ett år där vi tillsammans fortsätter att möta individers och uppdragsgivares behov. Vi gör skillnad!

Läs mer

2015

2015 blev året då begrepp som samverkan och samarbete gick från ord till handling. Vi inom civilsamhället fick tillsätta olika former av resurser och ett stort engagemang för att gemensamt och tillsammans hjälpas åt i den aktuella flyktingsituationen. Det har varit ett lärorikt år för oss alla.

Läs mer

2014

Det är med glädje vi kan summera år 2014 och se att vi har en verksamhet, genom Skyddsvärnets Sociala företag, som gör att vi kan ta emot omkring hundra personer för arbetsträning.

Läs mer

2013

År 2013 har Skyddsvärnet fokuserat på att utöka de tjänster vi erbjuder, förstärkt opinions-och utvecklingsarbetet och utvecklat stödet till medarbetarna. Bredden och mångfalden inom dessa områden har vuxit.

Läs mer

2012

År 2012 har varit ännu ett händelserikt år i Skyddsvärnets historia. Samhällets utveckling och klienters och uppdragsgivares behov gör att vi fortsätter att röra oss framåt. Vi är oavbrutet verksamma med förbättringar för att utveckla det sociala arbetet.

Läs mer

2011

Under det gångna året har vi utvecklat både vårdkedjan och opinionsarbetet. Vi har startat fyra nya enheter, omskapat en verksamhet, avknoppat en annan och startat ett nytt projekt.

Läs mer

2010

Skyddsvärnet har haft ett intensivt år med förändrade krav från uppdragsgivare, uppstart av nya projekt, byte av lokaler, jubileumsfirande och en förstärkt vårdkedja där de enskilda personerna kan få sammanhållna insatser under längre tid utan att behöva byta vårdgivare.

Läs mer

2009

Verksamhetsåret 2009 var ett framgångsrikt och utvecklande år för Skyddsvärnet. Förberedelserna inför organisationens hundraårsjubileum påbörjades under året. Skyddsvärnet fick även sin första kvinnliga direktor – Nilla Helgesson.

Läs mer