ledningsgrupp

Skyddsvärnets ledningsgrupp består av:

Nilla Helgesson

Direktor/VD
070- 586 13 61
nilla.helgesson@skyddsvarnet.se

Marita Fernstrom

Bitr. Direktor, Vice VD
070-760 94 79
marita.fernstrom@skyddsvarnet.se

Erling Södergren

Ekonomichef
073-642 65 10
erling.sodergren@skyddsvarnet.se

Kristina Antonio

Enhetschef
070-092 14 63
kristina.antonio@skyddsvarnet.se

Thomas Fröberg

Enhetschef
070-274 09 36
thomas.froberg@skyddsvarnet.se