Projekt: Årserfarna tillsammans

Skyddsvärnet har blivit beviljad statsbidrag från Socialstyrelsen för att bedriva ett projekt för att minska äldres ofrivilliga ensamhet i Sigtuna. Projekt Årserfarna tillsammans har målet att skapa en mötesplats för kommunens äldre.

På Skyddsvärnets verksamhet Valsta café kommer det att utföras olika aktiviteter som syftar till att förbättra hälsan hos de äldre. Det att kommer att erbjudas näringsrik och billig lunch ihop med andra äldre som främjar nya kontakter och gemenskap, samt hållas kurs i sociala medier och datorvana. Det är av stor vikt att de äldre känner att de får en meningsfull vardag och själva aktivt kan bidra i projektet. Genom Skyddsvärnets volontärverksamhet kan de äldre få hjälp att ta sig till och från mötesplatsen. Projektet beräknas pågå under hela år 2020.

Kalendarium 2020

Sandra Tillbom, projektledare för Årserfarna tillsammans, är med och vill minska ofrivillig ensamhet bland äldre i Sigtuna kommun. Foto: Anna Frisk

”Socialstyrelsen har tilldelat Skyddsvärnet stadsbidrag för att aktivt bidra till att minska den ensamhet som många äldre upplever idag. Den ensamheten fanns dock redan innan Coronapandemin började härja runt om i världen. Projektet Årserfarna tillsammans kommer att, med välanpassade aktiviteter, erbjuda möjligheter att upptäcka nya saker att göra, nya människor att möta och förhoppningsvis komma ifrån den sociala isolering som många äldre upplever. Det känns verkligen roligt att jag tillsammans med Skyddsvärnet kan bidra till att förändra ett negativt livsmönster för människor. I Valsta finns det redan många aktörer som gör mycket för att skapa en levande miljö för de boende. Vi ska fungera som ett komplement med kreativa, spännande, roliga och sociala aktiviteter för de boende. Som sångerska vet jag vilken oerhörd kraft det finns i exempelvis musik. Det kan verkligen förändra vårt mående.”

Läs vidare