Valsta café

Varmt välkommen till Valsta café. Caféet finns för att minska utanförskap, skapa social hållbarhet och öka tryggheten i kommunen. Skyddsvärnet driver verksamheten i samarbete med Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen
i Sigtuna kommun. 

Med anledning av Coronaviruset har vi vidtagit flera åtgärder för att du som gäst ska vara trygg när du besöker oss. Läs mer här.

Tillgänglig mötesplats

Valsta café är en tillgänglig mötesplats. Caféet ligger bredvid biblioteket i centrum. I caféet finns även Mimers hörna. Här hittar du gott fika, enklare luncher och trevligt sällskap. Här anordnas även olika aktiviteter som seminarier och events.

Trygghet & Arbetsträning

Det gemensamma målet för Skyddsvärnet och Sigtuna kommun är att öka tryggheten i Valsta genom att fler invånare rör sig i och omkring centrumet. Här arbetstränar personer med målet att utvecklas och hitta ett arbete. Vi vill öka förutsättningarna för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden till integration och trygghet.

Idéburet offentligt partnerskap – Skyddsvärnet & Sigtuna kommun

I samarbetet mellan Sigtuna kommun och Skyddsvärnet bidrar vi tillsammans till att skapa mervärde för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det gemensamma målet är att öka tryggheten i Valsta genom att fler invånare rör sig i och omkring centrumet. Vi strävar även efter att öka förutsättningarna till arbete, studier och livsutrymme för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden samt nyanlända som är arbetslösa.

Målgrupp för arbetsträning

Personer som står utanför arbetslivet har olika behov och förutsättningar för att etablera sig på arbetsmarknaden. Den prioriterade målgruppen för detta partnerskap är personer i försörjningsstöd som har stått långt ifrån arbetsmarknaden länge och är i behov av förrehabiliterande insatser i form av arbetsförmågebedömning (GA-metoden), arbetsträning, arbetspraktik. Syftet med insatserna är att förstärka individens resurser för att på sikt komma tillbaka till arbetslivet. Den primära målgruppen är de som går på försörjningsstöd.

Öppettider

Måndag 12-19. Tisdag 10-19. Onsdag 12-19. Torsdag 10-19. Fredag 12-19. Lördag STÄNGT. Söndag STÄNGT.

Valsta Café ligger i Valsta centrum
Hammargatan 6, 195 53 Märsta
Hitta hit

Telefon: 076-240 60 44
Mejl: valstacafe@skyddsvarnet.se

Valsta café finns som grupp på Facebook. Gå gärna med här.

Kontakta valsta café

Klicka här