Valsta café

Skyddsvärnet har tecknat en överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Sigtuna kommun. Det innebär att vi i höst startar caféverksamhet i Valsta Centrum. Syftet med caféet är att minska utanförskap, skapa social hållbarhet och ökad trygghet i kommunen.

Tillgänglig mötesplats

Valsta café är en tillgänglig mötesplats. Caféet ligger bredvid biblioteket i centrum, i anslutning till Mimers hörna. Här hittar du gott fika, enklare luncher och trevligt sällskap. Här anordnas även olika aktiviteter som seminarier och events.

Trygghet & Arbetsträning

Det gemensamma målet för Skyddsvärnet och Sigtuna kommun är att öka tryggheten i Valsta genom att fler invånare rör sig i och omkring centrumet. På Valsta café arbetstränar personer med målet att utvecklas och hitta ett arbete. Vi vill öka förutsättningarna för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden samt nyanlända som är arbetslösa.

Öppet veckans alla dagar

Valsta café ligger i Valsta Centrum i Sigtuna kommun och kommer att ha öppettiderna mån – fre 12.00-19.00 samt lör – sön 10.00-16.00. Caféet öppnar inom kort.

Idéburet offentligt partnerskap – Skyddsvärnet & Sigtuna kommun

I samarbetet mellan Sigtuna kommun och Skyddsvärnet bidrar vi tillsammans till att skapa mervärde för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det gemensamma målet är att öka tryggheten i Valsta genom att fler invånare rör sig i och omkring centrumet. Vi strävar även efter att öka förutsättningarna till arbete, studier och livsutrymme för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden samt nyanlända som är arbetslösa.

Målgrupp för arbetsträning

Personer som står utanför arbetslivet har olika behov och förutsättningar för att etablera sig på arbetsmarknaden. Den prioriterade målgruppen för detta partnerskap är personer i försörjningsstöd som har stått långt ifrån arbetsmarknaden länge och är i behov av förrehabiliterande insatser i form av arbetsförmågebedömning (GA-metoden), arbetsträning, arbetspraktik. Syftet med insatserna är att förstärka individens resurser för att på sikt komma tillbaka till arbetslivet. Den primära målgruppen är de som går på försörjningsstöd.

Kontakt: Åsa Ekbom, samordnare, asa.ekblom@skyddsvarnet.se

Kontakta valsta café

Klicka här