Björka Stödboende

Björka stödboende är ett tryggt individuellt drogfritt boende för män och kvinnor från 18 år och uppåt med en psykosocial problematik och/eller med erfarenhet av missbruk och kriminalitet. Just nu har vi lediga platser.

Våra två boenden har personal dygnet runt och kan erbjuda en kombination av kvalificerat stöd och tilläggstjänster som arbetsträning, återfallsprevention med leg psykolog, psykologsamtal med leg psykolog och fritidsverksamhet.

Vi är ett drogfritt stödboende men kan ta emot klienter med nedåtgående THC-värde, under förutsättning att uppdragsgivaren bekostar två urinprov per vecka, med verifiering, för att visa att klienten har nedåtgående värden.

Arbetsträning kan erbjudas via arbetsintegrerande Sociala företag och daglig sysselsättning via Öppenvården. Våra boenden ligger i Bromma respektive Hässelby, i lugna områden med natursköna omgivningar och med närhet till kommunala färdmedel för att kunna ta sig till innerstaden.

Björka anlitas av socialtjänsten och Kriminalvården. Just nu har vi lediga platser. Kontakta oss för mer information och platsförfrågan.

För information & platsförfrågan

Kontakta oss