Björka StödboendeN

Två stödboenden som erbjuder ett personcentrerat stöd i en trygg och drogfri miljö. Vi välkomnar personer med missbruksproblematik, psykisk ohälsa och samsjuklighet. Våra boenden finns i Hässelby och Bromma och har personal dygnet runt.

Många av de som bor hos oss kommer ofta från ett liv i hemlöshet, från avgiftning eller behandlingshem. De flesta har som målsättning att komma till ett självständigt boende efter en tid hos oss. Vi strävar alltid efter att ge dig som boende ett personcentrarat stöd, för att ge dig möjlighet att nå dina mål. Det här gör vi bland annat genom att erbjuda en trevlig och trygg boendemiljö med tillgängligt stöd dygnet runt och hjälp i kontakten med myndigheter. Genom kartläggning tar vi reda på vad du som boende har för utmaningar för att kunna ge dig det stöd du önskar.

Att placera

För att placera en person på ett av Skyddsvärnets stödboenden tar du kontakt med respektive boende. Vårt mål är att du ska få återkoppling inom en timme. Vi tar emot förfrågningar och inflytt under årets alla dagar. Våra stödboenden är drogfria men vi tar emot klienter positiva på THC, förutsatt att värdena är nedåtgående. Vi tar nedåtgående värden enligt rekommenderad intervall.

Klienten behöver vid inflytt ha en fungerande ekonomi, då det är självhushåll i våra boenden. Exempelvis lagar de boende sin egna mat. Vi erbjuder bland annat arbetsträning på Skyddsvärnet Secondhand.

Boendet är drog- och alkoholfritt. Alkoholtester lämnas regelbundenhet och urinprov cirka två gånger i veckan eller på uppmaning.

Följ med in på Björka Hässelby

KONTAKT BJÖRKA HÄSSELBY

070 680 89 82 (Telefonen är bemannad dygnet runt)
bjorka.hasselby@skyddsvarnet.se
Fax: 08-37 13 30

Postadress: Björka Hässelby Stödboende
Ormängsgatan 10C, 165 56 Hässelby

Gruppledare, Agnes Sundberg, agnes.sundberg@skyddsvarnet.se

KONTAKT BJÖRKA BROMMA

Växel: 08-687 07 50
Fax: 08-687 07 51
bjorka@skyddsvarnet.se

Enhetschef Kristina Antonio
kristina.antonio@skyddsvarnet.se