Stödboende

Skyddsvärnet har ett drogfritt stödboende med individuellt ansvar. Vi välkomnar personer med missbruksproblematik, psykisk ohälsa och samsjuklighet. Stödboendet finns i Hässelby och har personal dygnet runt.

Björka stödboendeN

Björka stödboende erbjuder ett personcentrerat stöd i en trygg och drogfri miljö. Vi tar emot män och kvinnor från 18 år och uppåt med missbruksproblematik, psykisk ohälsa och samsjuklighet. Boendet finns i Hässelby och har personal dygnet runt.

Läs mer

”Här känner jag mig hemma. Jag får möjlighet att hålla mig drogfri och känna en gemenskap.”

Många av de som bor hos oss kommer ofta från ett liv i hemlöshet, från avgiftning eller behandlingshem. De flesta har som målsättning att komma till ett självständigt boende efter en tid hos oss. Vi strävar alltid efter att ge dig som boende ett personcentrarat stöd, för att ge dig möjlighet att nå dina mål. Det här gör vi bland annat genom att erbjuda en trevlig och trygg boendemiljö med tillgängligt stöd dygnet runt och hjälp i kontakten med myndigheter. Genom kartläggning tar vi reda på vad du som boende har för utmaningar för att kunna ge dig det stöd du önskar.

Att placera

För att placera en person på Skyddsvärnets stödboende tar du kontakt med boendet genom kontaktuppgifterna här nedan. Vårt mål är att du ska få återkoppling inom en timme. Vi tar emot förfrågningar och inflytt under årets alla dagar. Vårt stödboende är drogfritt men tar emot klienter positiva på THC, förutsatt att värdena är nedåtgående. Vi tar nedåtgående värden enligt rekommenderad intervall.

Klienten behöver vid inflytt ha en fungerande ekonomi, då det är självhushåll i våra boenden. Exempelvis lagar de boende sin egna mat. Vi erbjuder bland annat arbetsträning på Skyddsvärnets sociala företag.

Boendet är drog- och alkoholfritt. Alkoholtester lämnas regelbundenhet och urinprov cirka två gånger i veckan eller på uppmaning.

Följ med in på Björka Hässelby

 

kontakt Björka Hässelby

070 680 89 82 (telefonen är bemannad dygnet runt)
Växel: 08-562 574 20
Fax: 08-37 13 30
bjorka.hasselby@skyddsvarnet.se

Postadress: Ormängsgatan 10C, 165 56, Hässelby

Enhetschef Kristina Antonio
kristina.antonio@skyddsvarnet.se