Projekt: Förstärkt utsluss

-Kvinnor i kriminalvården och/eller i hemlöshet  

Skyddsvärnet har blivit beviljade medel från Stiftelsen Drottning Sophias Skyddshem att bedriva ett projekt för att främja kvinnors utsluss i samhället. Projektet pågår fram till årsskiftet och riktar sig mot kvinnor i Kriminalvården och/eller som befinner sig i hemlöshet.

Syftet med projektet är att underlätta frigivningen och minska risken för återfall. Målet är att ge fler kvinnor som är eller varit på anstalt möjlighet till en bra utsluss i samhället genom ett relevant boende, individuellt stöd av professionell personal samt möjlighet till lönearbete, oavsett om kvinnorna ännu är drogfria eller har ett eget hem/egen adress.

Insatsen innebär att ge fler kvinnor som är eller har varit på anstalt möjlighet till ett förlängt och utökat stöd. Ett av Skyddsvärnets värdeord är ”hjälp till självhjälp” och detta projekt kommer att präglas av detta. Kvinnorna erbjuds individuellt stöd i det dagliga livet, vilket exempelvis kan innebära att söka bostad, återuppta kontakter med närstående/anhöriga, hitta en meningsfull fritid, hantera ekonomi, laga mat eller generell planering inför framtiden.

Kvinnorna kommer träffa projektledaren regelbundet veckovis. En skattning enligt ADL taxonomi kommer göras inledningsvis. I samband med utskrivning genomförs återigen en skattning för att fastställa klientens resultat.

För mer information, kontakta

Lovisa Älenmark, projektledare
070-092 14 55
lovisa.alenmark@skyddsvarnet.se