Kugghjulet

Skyddsvärnet medverkar i Famnas utvecklingsprojekt Kugghjulet som handlar om att arbetsintegrerande sociala företag (ASF) behöver utvecklas och blir mer affärsmässiga. Detta så att fler enskilda individer ges möjligheten att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och att fler arbetsplatser skapas i ASF.

Målsättningen med projektet är att utveckla en långsiktig stödstruktur för ASF i Stockholms län. Stödstrukturen kallas Kugghjulet, då stöd skall ske genom Kunskap, Utveckling och Gemenskap.

Projektets primära målgrupp är framförallt de som är anställda, eller på annat sätt verksamma inom arbetsintegrerande sociala företag som finns i Stockholms län.