Genomförande och globalt partnerskap

Skyddsvärnet har bred erfarenhet när det kommer till social omsorg, individ och familj, arbetsintegrering samt utbildning. Vi medverkar i upphandlingar från Arbetsförmedlingen, kommuner och privata företag kring exempelvis familjehem och drift av LSS-boenden. Vi har avtal med 126 kommuner i hela landet samt med Kriminalvården och Arbetsförmedlingen. Tillsammans med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning driver vi sociala utfallskontrakt för att motverka att barn i årkurs 4-9 hamnar i utanförskap. Här tillhandahåller vi stöd inom området psykisk hälsa med målet att barnet ska kunna motiveras till att ta emot andra hjälpinsatser och samtidigt främja den psykiska hälsan.

Skyddsvärnet är medlem i Famna, riksorganisationen för idéburen välfärd i Sverige. Vi arbetar tillsammans med Famna för fler IOP (Idéburet offentligt partnerskap), reserverade kontrakt och reserverade upphandlingar med mera.

Delmål 17.17 uppmuntra effektiva partnerskap
Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället.

Delmål 17.19 Utveckla nya sätt att mäta framsteg
Till 2030 bygga vidare på befintliga initiativ för att utveckla mått på framsteg som görs mot hållbar utveckling som kompletterar BNP.

Exempel på hur Skyddsvärnet bidrar till mål 17

  • Skyddsvärnet arbetar aktivt med att lämna anbud i en bredd av områden som ligger inom vårat kompetensområde. Vi satsar även på nya utvecklingsområden där vi vet att vi skulle kunna göra skillnad, exempelvis inom LSS.
  • Skyddsvärnet samarbetar med en rad olika organisationer inom den idéburna sektorn.

Tillbaka