God Hälsa och välbefinnande

Skyddsvärnet arbetar aktivt med att främja den psykiska och fysiska hälsan. Ett led i arbetet är att driva flera verksamheter som riktar sig mot beroendeproblematik. Genom våra träningslägenheter, halvvägshus, stödboenden, familjehemsvård samt öppenvård, satsar Skyddsvärnet på rehabilitering. Stödet ges av kvalificerade kontaktpersoner, psykolog och familjehemskonsulenter. Insatser för barn och unga görs främst genom uppsökande och förebyggande arbete, för att förhindra kriminalitet och missbruk. Ett viktigt arbete som främjar den fysiska och psykiska hälsan.

Delmål 3.4
Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa.

Delmål 3.5
Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.

Exempel på hur Skyddsvärnet bidrar till mål 3:

  • Genom Blixtjobb erbjuder vi individer avlönat arbete. Individen får inte vara drog eller alkoholpåverkad, vilket har lett till att många väljer att avhålla sig från droger. Självkänslan stärks och personerna ges ett sammanhang och en mening i vardagen, som skapar ett hopp om en annorlunda framtid.
  • Skyddsvärnet har skapat en insatskedja inkluderande utsluss, psykologbehandling, habilitering & rehabilitering, träningslägenheter och stödboende, arbetsträning samt öppenvård.
  • SAFE förebygger drogmissbruk och kriminalitet bland yngre i centrala Stockholm.
  • Vi håller i ADL-träning (aktiviteter i dagliga livet) för klienter. Det handlar om aktiviteter som alla människor regelbundet måste utföra för att leva ett självständigt liv.
  • I Öppenvården arbetar vi med Lifering, en behandlingsmetod som bygger på självhjälpsgrupper och som bidrar till att förebygga återfall. Skyddsvärnet var först i Europa med att introducera LifeRing.
  • Genom sociala utfallskontrakt arbetar vi med psykisk hälsa med barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet och missbruk. Arbetet sker på uppdrag av Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.
  • Genom MI (motiverande samtal) stärks individens självkänsla och självförtroende. Personen rustas med de yrkesförberedande delar som behövs för framtida arbete. Även individens kommunikationsförmåga tränas upp.

Tillbaka