Utslusslägenheter

Skyddsvärnet erbjuder uthyrning av lägenheter i andra hand till personer som kommer direkt från utsluss via halvvägshus och/eller halvvägshusplatser.

Klienter som kommer från utsluss har ofta stora svårigheter att ta sig in på hyresmarknaden. De har ingen etablerad kontakt med socialtjänsten och ett brottsregister. Eftersom personerna inte har någon aktuell missbruksproblematik har de inte möjlighet att få insatser från socialtjänsten, som exempelvis en träningslägenhet. Skyddsvärnet erbjuder därför uthyrning av ett begränsat antal lägenheter i andra hand, till personer som kommer från utsluss via halvvägshus och/eller halvvägshusplatser.

Skyddsvärnet har uppmärksammat svårigheten för den här målgruppen att ta sig vidare efter utsluss. Genom möjligheten att hyra en lägenhet kan klienter efter ett år använda Skyddsvärnet som referens till andra presumtiva hyresvärdar. Som idéburen organisation har Skyddsvärnet möjlighet till att vara innovativa. Det här är ett utmärkt sätt att gå från behov till konkret lösning!

Vem får hyra?

För klienter som bor på Björka Hässelby och på Björka Bromma (halvvägshus/halvvägshusplats) kan det finnas möjlighet att hyra lägenheter i andra hand. Skyddsvärnet kommer att informera handläggare och andra berörda inom Kriminalvården så att informationen kan spridas så tidigt som möjligt i klienternas utsluss. Klienter som är intresserade får sedan skriva hyresavtal med oss.

Viktigt att veta

I och med uthyrningen finns uttalade regler som ska hållas. Exempelvis är det inte är tillåtet att nyttja alkohol och droger och Skyddsvärnet förbehåller sig rätten till att ta utandningsprover och/eller urinprover vid misstanke. Klienterna står själva för hyran och vid behov tar de kontakt med socialtjänsten för att ansöka om ekonomiskt bistånd. Skyddsvärnet gör regelbundna inspektioner i lägenheterna, som kan hyras av klienten under max ett års tid. Vid misskötsel avvisas hyresgästen omedelbart från lägenheten. Insatsen behöver inte beslutas av socialtjänsten, i stället hyr klienten direkt av Skyddsvärnet.

Ansökan

För att ställa dig i kö till en utslusslägenhet, vänligen fyll i formuläret genom att klicka på knappen. Vid ett erbjudande av en hyreslägenhet kommer vi att kontakta dig.

Formulär