Arbetspraktik

Arbetspraktik finns för personer som varit arbetslösa länge och behöver stöd för att närma sig arbetsmarknaden. Under en arbetspraktik strävar vi efter att alla praktikanter ska utvecklas och öka sina möjligheter att bli en del av den reguljära arbetsmarknaden.

Utveckla kunskaper

Genom arbetspraktik hos oss får du stöd att hitta dina förutsättningar på arbetsmarknaden, efter din kapacitet och förmåga – att hitta en balans i vardagen. Du får möjlighet att utveckla dina kunskaper samt prova på nya arbetsuppgifter. Du får färska referenser och omdöme, chans att bredda ditt kontaktnät samt regelbunden handledning av branschkunniga arbetsledare och motiverande handledare. Arbetspraktiken innefattar olika arbetsuppgifter inom butik, lager och transport.

Metod och individuellt stöd

Vi arbetar med olika typer av individanpassade metoder och stöd under arbetsträningen. Bland annat erbjuds språkträning, arbetsförmågebedömning (GA-metoden – Grundläggande anställningsbarhet). Vår personal är även utbildade i MI-metoden vilket används i kommunikationen med deltagaren.


Uppdragsgivare

Vi har två huvudsakliga uppdrag. Det ena är att hjälpa människor in på arbetsmarknaden. Det andra är att bedriva secondhandbutiker som ger Skyddsvärnet förutsättningar att hjälpa fler och minska social utslagning.

Skyddsvärnet har sedan flera år avtal om arbetsträning med Arbetsförmedlingen. Skyddsvärnet är öppna för individuella lösningar och samarbeten med andra offentliga enheter och privata aktörer. Kontakta oss så berättar vi mer!


Är du intresserad av arbetspraktik hos oss?

Du är välkommen på studiebesök i våra butiker. Tillsammans med oss och din handläggare upprättar vi en
genomförandeplan och det individuella innehållet planeras. Vi skapar ett individuellt schema för arbetspraktiken med anpassning efter din förmåga och önskemål.

Kontakt Arbetsträning

Enhetschef, Thomas Fröberg
Skyddsvärnets Arbetsintegrering
070-274 09 36
thomas.froberg@skyddsvarnet.se