Arbetspraktik

Arbetspraktik är till för personer som har varit utan arbete en längre tid och behöver stöd och utveckling för att närma sig arbetsmarknaden. Detta görs utifrån varje individs förmåga och behov, målet är att varje praktikant ska utvecklas och öka sina förutsättningar att bli en del av arbetsmarknaden.

Utveckla kunskaper

Genom arbetspraktik hos oss får du stöd att hitta dina förutsättningar på arbetsmarknaden, efter din kapacitet och förmåga – att hitta en balans i vardagen. Du får möjlighet att utveckla dina kunskaper samt prova på nya arbetsuppgifter. Du får färska referenser och omdöme, chans att bredda ditt kontaktnät samt regelbunden handledning av branschkunniga arbetsledare och motiverande handledare. Arbetspraktiken innefattar olika arbetsuppgifter inom butik, lager och transport.

Metod och individuellt stöd

Vi arbetar med olika typer av individanpassade metoder och stöd under arbetsträningen. Bland annat erbjuds språkträning, arbetsförmågebedömning (GA-metoden – Grundläggande anställningsbarhet). Vår personal är även utbildade i MI-metoden vilket används i kommunikationen med deltagaren.

Uppdragsgivare

Vi har två huvudsakliga uppdrag. Det ena är att hjälpa människor in på arbetsmarknaden. Det andra är att bedriva secondhandbutiker som ger Skyddsvärnet förutsättningar att hjälpa fler och minska social utslagning.

Skyddsvärnet har sedan flera år avtal om arbetsträning med Arbetsförmedlingen. Skyddsvärnet är öppna för individuella lösningar och samarbeten med andra offentliga enheter och privata aktörer. Kontakta oss så berättar vi mer!

Är du intresserad av arbetspraktik hos oss?

Du är välkommen på studiebesök i våra butiker. Tillsammans med oss och din handläggare upprättar vi en
genomförandeplan och det individuella innehållet planeras. Vi skapar ett individuellt schema för arbetspraktiken med anpassning efter din förmåga och önskemål.

Halvvägshus och arbetsträning – steg på vägen till ett självständigt liv

Allaa Atik har arbetat som transportare på Skyddsvärnets secondhand, och har goda erfarenheter av tiden som boende på Skyddsvärnets halvvägshus. Vägen från en tid i fängelse och ut i samhället kan se olika ut. Skyddsvärnet har insatser i samarbete med Frivården för att personer ska kunna börja på ny kula.

Under hösten 2022 lämnade Allaa Atik fängelset och fick via Frivården plats på ett av Skyddsvärnets halvvägshus i Bromma. Han satt inne medan pandemin härjade på utsidan och säger att efter drygt två inlåsta år känns mycket nytt och ovant.

– Jag har suttit inne ganska länge och man börjar nästa glömma civilisationen, säger Allaa och skrattar.

– Jag tycker att man kommer ut i ett nytt samhälle. Nu förbereder de oss för att komma tillbaka.

Alaa Atik är 28 år. Han berättar att när han muckar om 25 dagar är han en fri person. Då lämnar han också halvvägshuset, men har kvar jobbet som han fixat under vistelseperioden.

På ett par månader har det hunnit hända mycket i Allaas liv. Att själv kunna ta initiativ och beslut betyder mycket för honom, Allaa beskriver sig som ”en person som tycker om att sköta allt själv”.

Med sig i bagaget har han utbildning och erfarenhet av att jobba som snickare. Han fick sysselsättning på Skyddsvärnets Secondhand i Spånga med uppdrag att köra lastbil – men även snickra vid behov och hoppa in i kassan. Samtidigt skickade Allaa sitt cv till olika företag och fick napp direkt. Så då hade han både ett erbjudande om snickarjobb och en redan fungerande vardag i secondhandbutiken.

– De tyckte det var tråkigt att jag skulle sluta och ta det andra jobbet. Och jag trivs. Så jag funderade och sedan frågade jag om de kunde anställa mig här i Spånga.

Chefen på Skyddsvärnets second hand sa ja och därmed får Allaa Atik jobb, till en början med ett års kontrakt. Han tycker jobbarkompisarna är snälla och han bidrar till teamet på runt 30 personer som varje arbetsdag är på plats för att ta emot, sortera och märka upp ton med skänkta kläder och prylar.

Jobbet innebär tidiga mornar för de som kör lastbil. Idag rullar Allaa och kollegan in före morgonmötet med möbler som de sorterat ut på halvvägshuset. Förhoppningsvis kan de komma till användning någon annanstans.

Det finns många fördelar med perioden på halvvägshuset enligt Allaa Atik.

– När man kommer ut har man inte pengar, kläder eller andra små saker som man behöver. Det var bra att allt fanns från början.

Han gillar sin kontaktperson som ger honom stöd inför frigivningen. Oron i fängelset handlade bland annat om att hitta en egen bostad efteråt, Allaa kommer från Småland men ville bygga upp något nytt. Han kände till att bostadsmarknaden är svår i Stockholm, men letade runt så fort han kom till halvvägshuset. Allaa lyckades också hitta en lägenhet att hyra tills vidare. När han muckar kommer han flytta dit, och då är både jobb och bostad på plats.

På frågan om vad han fått med sig från månaderna i halvvägshus, och med sysselsättning på Skyddsvärnets Secondhand, så blir svaret av filosofisk karaktär.

– Jag har lärt mig att friheten inte kan ersättas. I fängelset sitter man instängd 24 timmar om dygnet, säger Allaa Atik och fortsätter:

– Man ska uppskatta livet och friheten, man ska utnyttja varenda sekund. Det är värt att jobba och fixa sitt liv. Jag har förstört nästan allt i mitt liv, nu håller jag på att bygga upp allt från början.

TEXT & BILD ANNA MORIN

Kontakt Arbetsträning

Enhetschef, Thomas Fröberg
Skyddsvärnets Arbetsintegrering
070-274 09 36
thomas.froberg@skyddsvarnet.se