BOSTAD MED INDIVIDANPASSAT STÖD

Inom verksamheten BIS erbjuds individer som genomgår en förändring, möjlighet att integreras i samhället genom tillgång till eget boende med regelbundet, individuellt stöd från en kvalificerad kontaktperson. Den kvalificerade kontaktpersonens funktion är att vara en stödjande och vägledande resurs på förändringen mot en hållbar vardag och ett självständigt liv. I och med att varje individ står inför olika utmaningar är det avgörande att varje insats skräddarsys efter individens behov och situation.

VILKA RIKTAR SIG INSATSEN MOT?

Verksamheten BIS kan fungera som en insats mellan exempelvis stödboende och träningslägenheter. Insatsen kan exempelvis inkludera skyddat boende, avhoppare, utökad frigång, stödboende i egen lägenhet eller träningslägenhet. Målet med verksamheten är att bidra till att stärka individens självständighet, sitt mående och sina förmågor att bygga en fungerande tillvaro som håller långt efter alla insatser hos Skyddsvärnet är avslutade.

BIS går att kombinera med insatser så som skyddat boende, stödboende i egen lägenhet, träningslägenheter, avhopparverksamhet eller utökad frigång.

Har individen tidigare varit placerade på någon av Skyddsvärnets insatser, såsom halvvägshus, stödboende eller familjehem kan en dessutom om önskas få samma kvalificerade kontaktperson som tidigare.

STÖD FRÅN KVALIFICERAD KONTAKTPERSONEN

Den kvalificerade kontaktpersonen inom BIS erbjuder stöd och praktisk hjälp i varje steg av individens förändringsresa, genom hjälp till självhjälp. Det inkluderar att stödja skapandet av sociala nätverk, erbjuda emotionellt stöd och hjälpa till med navigering genom olika samhällstjänster och resurser. Den kvalificerade kontaktpersonen spelar en central roll i att främja välbefinnande och social integration, med målet att stärka och uppmuntra individens egen förmåga att genomgå förändringar mot en hälsosam livsstil.

Den kvalificerade kontaktpersonen utför olika arbetsuppgifter för att regelbundet stötta individen, såsom att arbeta tillsammans med individen mot målsättningar som utformas i genomförandeplanen och att kartlägga fritidsaktiviteter och intressen. Dessutom ger de personligt stöd vid möten med myndigheter och deltar i olika aktiviteter tillsammans med klienten. Vidare genomför de individanpassade MI-samtal för att motivera och stödja individens utveckling och erbjuder allmän problemlösning i vardagen. En viktig uppgift är också att stötta individen att själv ta vara på och stärka sina egna resurser.

Placeringar

Vi kan ta emot placeringar av både socialtjänst och kriminalvården och tar även emot akuta placeringar.

Boendet

Placering inom BIS sker i någon av Skyddsvärnets lägenheter. Det är självständigt boende, därmed ska individer som har insats via Skyddsvärnets boendekedja bedömas att själva klara av att sköta mat, städ, tvätt, disk och eventuell medicinering

Tilläggstjänster

Vi erbjuder även ett utbud av tilläggstjänster för samtliga klienter på BIS, så som exempelvis psykolog. Kontakta oss för mer information.


Samarbetspartners

Stort tack till våra ovärderliga samarbetspartners. Insatsen hos oss är möjlig bland annat tack vare samarbete med Wåhlin Fastigheter AB, de allmännyttiga bostadsföretagen i Stockholm och andra hyresvärdar som gör en social insats genom att hyra ut träningslägenheter via Skyddsvärnet.

Är ni intresserade av att samarbeta med Skyddsvärnet?

Läs mer här


KONTAKT BIS
Carlos Stråberg Romero
carlos.romero@skyddsvarnet.se
073-556 32 84

Petter Hedlund
petter.hedlund@skyddsvarnet.se
076 428 48 11

Postadress: Ormängsgatan 10C, 165 56, Hässelby