Vision och värdegrund

Vår vision och värdegrund präglar Skyddsvärnets arbete och utveckling. Vision betyder och beskriver vad vi vill uppnå och har en tydlig koppling till vårt uppdrag. Värdegrund beskriver vilka värderingar som ska leda oss mot visionen.

Vision

Vi förebygger social utslagning i samhället samt är opinionsbildande och utvecklar socialt arbete.

Värdegrund

Skyddsvärnets värdegrund har skapats inom organisationen och bygger på dialog och samarbete. Vi arbetar kontinuerligt för att bibehålla en aktuell värdegrund.

Våra värdeord

Hjälp till självhjälp

Med hjälp till självhjälp menar vi att medarbetarna ger verktyg för att stärka och skapa trygghet till individerna så att de kan nyttja alla sina resurser och ta eget ansvar för sin utveckling.

Flexibilitet & nytänkande

Med flexibilitet och nytänkande menar vi att verksamheten bedrivs utifrån varje individs behov av stödinsatser. Vi ser möjligheterna. Vi utvecklar nya verksamheter utifrån vilka behov som finns.

Professionalism

Med professionalism menar vi att gör det vi säger att vi gör och att vi uppfyller det som anges i lagstiftning, riktlinjer och avtal. Verksamheten bedrivs av kompetent personal och utifrån ett ansvar att verka för ett ständigt förbättringsarbete på både individ-, verksamhets- och samhällsnivå. Vi tar tillvara på erfarenheter från våra medarbetare, uppdragsgivare, samarbetspartners och från de människor som är i behov av våra stödinsatser.