Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

I Skyddsvärnets arbetsintegrerade verksamheter har majoriteten av deltagarna en svag etablering på arbetsmarknaden. Vi arbetar ständigt med grundläggande anställningsbarhet, där alla har rätt att växa till sin fulla potential och att uppleva egenmakt. För att kunna stötta personerna på vägen så har vi arbetsledare som bidrar till att stärka individerna i deras arbete.

Vi tar emot studenter och praktikanter som blir delaktiga i verksamheterna.

Delmål 8.5
Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla
Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

Exempel på hur Skyddsvärnet bidrar till mål 8

  • Skyddsvärnet erbjuder i högsta möjliga mån heltidstjänster.
  • Skyddsvärnet har sedan i januari 2022 kollektivavtal med Fremia HVO (Hälsa, vård och övrig omsorg).
  • Alla anställda ingår i ett SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) med kompetenshöjande insatser.
  • Vi utför en temperaturmätning fyra gånger per år där medarbetarna får tycka till kring verksamheten. Därefter utförs åtgärder.
  • Anställda, som arbetat minst sex månader med minst en halvtidstjänst, erbjuds friskvårdsbidrag på 5000 kronor per år.

Tillbaka