barn och unga

Barn och unga omfattas av de mänskliga rättigheternas grundprinciper, precis på samma sätt som vuxna. I barnkonventionen finns dessutom särskilda rättigheter för alla barn, såsom rätten till social trygghet, utveckling och rätten att skyddas från våld. Här berättar vi om Skyddsvärnets verksamheter, och det stöd vi erbjuder, för barn och unga.

Skyddsvärnet arbetar för att skapa bättre förutsättningar för människor i samhället. Vi tror på alla människors lika värde och att alla, barn som vuxna, ska ha samma möjlighet till delaktighet och inflytande.

SAFE Trygghetsvärdar

SAFE arbetar för att öka tryggheten för barn och unga som vistas i offentliga miljöer. Våra trygghetsvärdar finns till hands för att skapa kontakt, förtroende och för att fånga upp dem som är i behov av stöd. Kärnan i arbetet är den genuina respekten och intresset för alla barn och unga, liksom synen på allas lika värde. SAFE Stockholm arbetar med trygghetsvärdar på Sergels torg och dess närområde sedan augusti 2013.

Jour- och familjehem

Familjehemsvården finns för barn och unga som är i behov av stöd och trygghet i ett familjehem. Vi tar emot barn från 0 år och välkomnar alla, oavsett problematik och olikheter. Inom familjehemsvården finns också Skyddsvärnets avhopparverksamhet samt skyddade boenden.

Sprider kunskap

Skyddsvärnet vill även sprida kunskap och opinionsbilda kring frågor om barn och unga. Därför får dessa ämnen och samhällsfrågor ofta ta plats i vår podd och genom våra webbinarier.

kontrakt för förändring

Den 1 september 2021 gick Skyddsvärnet och Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning in i ett socialt utfallskontrakt. Denna avtalsform är både ny och unik, och kännetecknas av utfallsfokuserade insatser där samarbete och flexibilitet får ta plats. Genom uppdraget bidrar Skyddsvärnet, som representant för den idéburna sektorn, med insatser för barn och unga i riskzonen för kriminalitet och missbruk. Syftet är att kunna erbjuda barn och unga med ett normbrytande beteende mer flexibla och individanpassade insatser i ett tidigt skede