1 maj tar Skyddsvärnet över Kriminalvårdens halvvägshus för kvinnor i Stockholm.

1 maj tar Skyddsvärnet över Kriminalvårdens halvvägshus för kvinnor i Stockholm. Sedan flera år tillbaka driver Skyddsvärnet halvvägshuset i Stockholm för män. Från maj 2024 kommer Skyddsvärnet även att driva halvvägshuset i Stockholm för kvinnor.

Halvvägshus är en utslussningsåtgärd inom Kriminalvården med personal dygnet runt. Verksamhetens syfte är att ge klienterna stöd till eget boende och deltagande i samhällslivet genom arbete, praktik eller studier, vilket ökar möjligheten för klienten att bli integrerad i samhället. Målet är att samtliga klienter ska ha ordnad sysselsättning och boende vid utskrivning.

Från och med 1 maj kommer Skyddsvärnet driva Kriminalvårdens halvvägshus för kvinnor i Stockholm, beläget i Björka Bromma med tre platser.

Kvinnor på halvvägshus är generellt sett en utsatt grupp i stort behov av stöd. Precis som resten av samhället går det att se skillnader mellan män och kvinnor, tydligt mellan halvvägshusklienter. Kvinnorna lever oftare i utsatthet med hotbild, vårdnadstvister, hemlöshet, arbetslöshet osv. Min erfarenhet är att personalen på halvvägshus för kvinnor får en viktig och stödjande roll under som är väldigt uppskattad.  Kristina Antonio, Enhetschef halvvägshus och stödboende på Skyddsvärnet – anno 1910.

Vid placering på Björka Bromma garanteras samtliga klienter möjligheten till sysselsättning på Skyddsvärnet secondhand. Skyddsvärnet samarbetar dessutom med Matmissionen, vilket gör att klienter kan få viss mat kostnadsfritt, något som klienten annars bekostar själv.

Skyddsvärnet har länge drivit frågan om halvvägshus för kvinnor och var även den aktör som var först i Sverige med halvvägshus för kvinnor, både i Malmö och i Stockholm.

Skyddsvärnet var aktiv i förarbetet till den nya Fängelselagen som kom år 2007, och vi vann första avtalet om Halvväghus för män samma år. Tyvärr tog det ända till 2018 innan kvinnorna fick samma möjlighet och då fick vi avtal att driva detta både i Stockholm och Malmö. Idag är det enbart Skyddsvärnet som har Halvvägshus och Halvvägshusplatser för kvinnor i Stockholm. Vi ser ökande tryck på halvvägshusplatser och undersöker möjligheterna för att utöka platserna i takt med behoven. – Nilla Helgesson, vd Skyddsvärnet – anno 1910.

Sedan 2023 erbjuder även Skyddsvärnet, genom Björka Hässelby, halvvägshusplatser för kvinnor. På Björka Hässelby finns det nu totalt 11 halvvägshusplatser för kvinnor.

Läs mer om Björka här