Bättre rustad för livet efter fängelset

Den 29 mars inleder Skyddsvärnet ett uppdrag på Storbodaanstalten, en anstalt vid Rosersberg i Sigtunga kommun. Fyra personer kommer jobba heltid med samtal och lärande tillsammans med grupper av interner. Det har framgått i kontakten med Storboda att de är överbelagda, det finns för många personer på anstalten med för lite att göra.

Skyddsvärnet bidrar med studiecirklar på frigivningsförberedande ämnen. Det gäller områden som praktiska saker i vardagen och myndighetskontakter.

Enhetschef Kristina Antonio på Skyddsvärnet säger att det handlar om kunskap som underlättar livet efter tiden på anstalt. Det kan handla om hur 1177 fungerar, att använda bank-id och veta vad som gäller för bostadskön. Det ingår också social träning.

– Det känslomässiga är också viktigt, hur man pratar känslor. Hur relationerna ser ut till sina barn, ex och personer som är besvikna på dem. Vi kan inte bara prata om hur man tar kontakt med Försäkringskassan, säger Kristina och skrattar.

– Målet är att minska risken för återfall i kriminalitet, och att man känner sig bättre rustad. Och kan ställa frågor.

Idag finns det som kallats ”gängkriminalitetens springpojkar” på anstalterna. Unga personer som kan ha saknat kloka vuxna i sin omgivning under uppväxten.

– En del av dem är ju inte lastgamla – och då tänker jag att de verkligen kan må bra av det här. Förhoppningsvis kan det spela roll för någon, säger Kristina Antonio.

Text: Anna Morin