Politiker på besök i våra verksamheter

Skyddsvärnet Secondhand och Björka stödboende fick den 29 mars besök av centerpartistiska politiker inom integrations- och arbetsmarknadsområdet, Sandra Bergendorff (C), sakkunnig för arbetsmarknad, integration, Maximillian Berg Molin (C), juridisk sakkunnig och Jonny Cato (C) talesperson i arbetsmarknads och integrationsfrågor. Dessutom deltog Patrik Schröder från Fremia i besöken.

Gruppen var särskilt intresserad av utsluss från Kriminalvård och hade valt att besöka våra verksamheter efter information från paraplyorganisationen Famna.

– När vi beskrev samtliga grupper av deltagare vi arbetar med växte intresset för OSA (offentligt skyddad anställning) och de förändringar som genomfördes under 2022. Förändringen ledde till att idéburna aktörer inte längre fick tillhandahålla dessa platser rikstäckande, berättar Thomas Fröberg, enhetschef för Skyddsvärnet Secondhand.
Skyddsvärnet Secondhand har även haft besök av Arvid Vikman Rindevall (S), ordförande arbetsmarknadsnämnden Stockholms stad och ordförande i Samordningsförbundet Stockholm.

På bilden från höger: Patrik Schröder – Fremia Emma Norlin – Butiken Sandra Bergendorff (C) – sakkunnig, arbetsmarknad och integration Maximillian Berg Molin (C) – juridisk sakkunnig Jonny Cato (C) – talesperson i arbetsmarknads och integrationsfrågor Thomas Fröberg – enhetschef Skyddsvärnet Secondhand