Skyddsvärnet – anno 1910 förvärvar Familjevården i Älvsborg.

Skyddsvärnet – anno 1910 har genomfört sitt första förvärv i föreningens 113-åriga historia. I och med förvärvet blir Familjevården i Älvsborg ett dotterbolag till Skyddsvärnet – anno 1910 och kommer att bedrivas i enlighet med Skyddsvärnets befintliga familjehemsvård.

“Vi ser framemot att fortsätta det gedigna arbete som Familjevården i Älvsborg utfört.” – Nilla Helgesson, Direktor Skyddsvärnet.

Skyddsvärnet – anno 1910 har drivit familjehemsvård sedan 1981, som är tillgänglig för alla åldrar, oavsett problematik. Verksamheten tar emot uppdrag från socialtjänsten och kriminalvården i hela landet och erbjuder familjehem för personer med skyddad identitet. Skyddsvärnet har idag runt 70 utredda och godkända familjehem som är belägna runt om i Sverige, med en stor andel runt Mälardalen. Förvärvet av Familjevården i Älvsborg innebär att Skyddsvärnet får fler familjehem med större geografisk spridning, något som stärker möjligheten att erbjuda ett familjehem som passar den enskildes behov ytterligare. Läs mer om Skyddsvärnets familjehemsvård här.

“Jag är oerhört stolt och glad över att vi nu kan ge plats till fler som behöver familjehem. Vi har under en längre tid märkt ett ökat behov av familjehem i Västsverige och nu kan vi erbjuda detta till både kommuner och Kriminalvården.” – Nilla Helgesson, Direktor Skyddsvärnet.

Förvärvet ligger i linje med Skyddsvärnets strävan efter att ständigt utvecklas för att möta omgivningens behov – med syftet att hjälpa så många människor som möjligt att bli en del av samhället.

Kontakt
Nilla Helgesson
Direktor

nilla.helgesson@skyddsvarnet.se

070-586 13 61

Lovisa Älenmark
Enhetschef familjehemsvården och öppenvården
lovisa.alenmark@skyddsvarnet.se
070-092 14 55