Press

Mångfald i praktiken

Många pratar om mångfald och inkludering, men få gör något. Uppskattningsvis 1 % av befolkningen,…

Läs mer