Mångfald i praktiken

Många pratar om mångfald och inkludering, men få gör något. Uppskattningsvis 1 % av befolkningen, eller 100 000 personer, har IF (intellektuell funktionsnedsättning) som tidigare kallats förståndshandikapp eller utvecklingsstörning. Det är den grupp som står längst bort från arbetsmarknaden. Med Inkludera Mera vill vi ge kunskap, inspirera och certifiera företag och organisationer som erbjuder praktik och anställning till denna grupp.

– Jerry är superbra, men det är reklam. Vi är på riktigt och kan jobba på riktigt. Vi vill lyfta alla, säger Viktor Barkström, en av föreläsarna i projektet.

Att hitta rätt medarbetare, kompetens och teamkänsla är avgörande för ett företags framtid och framgång. Inkludera Mera ger kunskap, exempel och tips för hur din arbetsplats kan bli bättre genom att öppna upp för nya förmågor och kollegor.

Inkludera Mera är en certifiering för företag och organisationer som erbjuder personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) anställning eller praktik. Den består av en inspirationsföreläsning samt en webbaserad utbildningsdel som ger kunskap och konkreta tips.

Målet är att fler personer med IF får möjligheten att vara en del av samhället till fullo genom praktik och anställning. Att som arbetsgivare delta i certifieringen genererar vinst för alla inblandade. Fler får möjlighet att visa vad de går för och fördomar försvinner genom personers egna berättelser och kunskap.

– Det handlar om rätten till ett arbete, att få möjligheten att visa och utveckla sin potential som en i gänget, säger Lena Hesse, en av föreläsarna i projektet.

Inkludera Mera visar på kraften i mångfald och hur olika förmågor kan bidra till arbetsplatsen. Grunderna till certifieringen har tagits fram i samarbete med Swedish Standards Institute (SIS) och projektet drivs av Skyddsvärnet och finansieras av Arvsfonden.

Genom Inkludera Mera uppmärksammar och vässar vi företag och organisationer som gör något. Som inkluderar i sina arbetslag.

Det är mångfald på riktigt och en certifiering att vara stolt över.

www.inkluderamera.nu

Kontakt
Jennie Östlund
Kommunikatör Inkludera Mera
070-765 87 75

Jesper Tottie
Projektledare Inkludera Mera
0731664422

Inkludera mera är del av Skyddsvärnet – anno 1910Lena Hesse och Viktor Barkström, föreläsare i projektet Inkludera Mera. Foto: Peter Karppinen