Projekt för att motverka äldres ofrivilliga ensamhet

Skyddsvärnet har fått medel från Socialstyrelsen för att motverka äldres ofrivilliga ensamhet. I samverkan med Viljan Södermalms frivilligcentral och Frivillig Väntjänst söker vi pensionärer som önskar nya sociala sammanhang.

Skyddsvärnet, i samverkan med Viljan  Södermalms frivilligcentral och Frivillig  Väntjänst, vill nå dig som önskar nya sociala sammanhang i din nya fas i livet. Att gå i pension kan vara en stor omställning för många. När man lämnar yrkeslivet så förvinner inte bara jobbet utan ofta kan även det som är socialt kopplat till arbetsplatsen minska, lika som känslan av att vara behövd.

Vi vill nå dig, och vi behöver dig, som är man och som känner igen dig i det här!

Det finns många sätt för dig som är pensionär att komma in i nya sociala sammanhang men det kan kännas svårt att veta vem man  kontaktar och vilka steg man själv kan ta.

Låt oss hitta en väg tillsammans!

Kontakta: Oumie Njai på Skyddsvärnet för mer info:
070-453 87 21, oumie.njai@skyddsvarnet.se