Skyddsvärnet – anno 1910 är med i registret för idéburna organisationer

Den 1 januari 2023 infördes en lagändring som gör det möjligt för staten, regioner och kommuner att reservera upphandlingar till den idéburna sektorn. För att få vara en del av dessa upphandlingar har Kammarkollegiet fått i uppdrag att inrätta ett register för idéburna organisationer, något som organisationen själv beslutar om att ansöka till. Registret gör att idéburna organisationer synliggörs och särskiljs från offentliga myndigheter och privata aktörer.

”Att köpa insatser av idéburna ger både social- och ekonomisk hållbarhet för beställaren, eftersom pengarna blir kvar inom landet och återinvesteras till att ge insatser för fler, med ett allmännyttigt ändamål ” – Nilla Helgesson, direktor/vd Skyddsvärnet

Skyddsvärnet – anno 1910 har ansökt om att få vara med i registret för idéburna organisationer och har nu blivit registrerade.

”Nu när regleringen är på plats förutsätter vi att kommuner och andra myndigheter använder möjligheten att upphandla idéburna aktörer på ett nytt sätt. Stockholms stad har tagit ledningen och gått ut med landets första reserverade upphandling (äldreboende) riktad till idéburna aktörer. Vi vill se fler följa detta exempel och komma med reserverade upphandlingar” – Nilla Helgesson, direktor/vd Skyddsvärnet

Läs mer om och se registret på https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/ideburna-organisationer

Andra idéburna organisationer som hittills är med i registret är;

Ericastiftelsen
Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entreprenad AB
Ingseredsstiftelsen
Stiftelsen Berättarministeriet
Stiftelsen Gyllenkroken
Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission
Stiftelsen Neuberghska Ålderdomshemmet
Stiftelsen Sanna
Stiftelsen Stockholms sjukhem
Stiftelsen Valjeviken
Stiftelsen Änggårdens Hospice