Summering Seminarium Spelberoende

Den 5 december anordnade Skyddsvärnet seminariet Spelberoende, i syfte att sprida kunskap och erfarenheter om problemet samt lyfta vad man kan göra åt det.

Anki Persson, spelberoende, berättade sin historia om hur hon förskingrade 5,1 miljoner från arbetsgivare, dömdes till två års fängelse och om hur hon förlorade det mesta i sitt liv. Anki gav sina åsikter om hur hon ser på den hjälp beroende behöver och hur samhället bör agera. Jakob Jonsson, legitimerad psykolog på Sustainable Interaction och doktorand på psykologiska institutionen Stockholms universitet lyfte hur stort problemet spelberoende är, vad vi vet om orsakerna och vad man kan göra åt problemet, både på ett samhälls- och individperspektiv. Sandra Mittjas, berättade om hur det är att vara anhörig till någon med spelberoende. Hon sitter även i styrelsen för Spelberoendes Förening Stockholm, en partipolitisk och religiöst obunden förening för spelberoende och anhöriga som vill verka för att förebygga och avhjälpa spelberoende.

VIKTIG INFO OM SPELBEROENDE (JAKOB JONSSON)

 • Vad kan spel vara? Lustfyllt och sinnesförändrande, genväg till rikedom, identitetsskapande, avkopplande, känsla av kompetens, belönande även då vi förlorar, belönande på olika sätt för olika människor.
 • Motiv till att spela: Drömmen om Jackpotten, intellektuell utmaning, social dimension, sinnesförändrande, chansen att vinna pengar.
 • Definitioner spelare: Normalspelare – större delen, riskspelare, problemspelare, spelberoende.
 • Idag finns det väldigt mycket spelreklam. Det har skett en markant ökning under senaste tio åren. Allt fler börjar bli negativt inställda till spel, vilket reklamvolymen kan vara orsak till.
 • Spelberoende är en psykiatrisk diagnos sedan 1980.
 • Spel i Sverige 2015: 130 000 problemspelare, 170 000 närstående varav 82 000 barn.
 • Vi spelar mindre idag – men de som spelar, spelar för mer. Ser en minskning hos yngre vilket bland annat beror på att vi blivit bättre på att kolla åldersgräns.
 • Typiska spelberoendepersonen är en man. I grunden spelar män mer än kvinnor på mer riskfyllda spelformer än kvinnor.
 • Orsaker till spelproblem: Tankefällor om spel, känslors betydelse, kortsiktigt vs långsiktigt, andra problem, livskriser, psykiska problem, andra missbruk, social eller ekonomisk belastning.
 • Vad kan samhället göra? Primär och sekundär prevention, tillgångsbegränsning, förlustbegränsning, åldersgränser, spelansvar, registrerat spel, gränser, självavstängning, kontakta kunder, självtest, m.m.
 • Behandling av spelberoende: 90 % av de som har problem söker inte hjälp. KBT är den behandling som är bäst enligt flera undersökningar. Förstå och hitta alternativa beteenden, MI, självhjälpsgrupper, ekonomisk rådgivning, bearbeta skuld och skam, involvera anhöriga och berätta.

SANDRA, ANHÖRIGRESURS 

”Det är svårt att vara anhörig och stå bredvid. Du kan inte göra så mycket mer åt det än att finnas där.”

”Hjälper jag en person så har jag gjort något stort.”

”Som anhörig var det skönt att träffa människor i liknande situationer.”

”Nu har hon det bättre än någonsin även om det var mycket som hände på vägen. Hon blev dömd, hon har kämpat och tagit sig igenom det och jag står bakom henne.”

”Människor behöver hjälp. Spel kommer alltid att finnas. Ska det finnas så här många möjligheter att spela måste det finnas lika många möjligheter att få hjälp.”

ANKI, SPELBEROENDE

”Var bara på internet jag spelade.”

”Fick veta hur mycket jag förskingrat. Jag hade spelat bort. 5,1 miljoner. Inväntade domen. Det blev fängelse i två år.”

”Hamnade i en bubbla i spelandet. All ångest försvann. Ville återvända till känslan där allt kändes rätt. När jag blundade såg jag spelmaskinerna.

”Idag är jag inte helt spelfri. Jag kämpar ännu.”

”Det är okunskap som är vår värsta fiende. Folk tror att man kan välja att inte spela. Det funkar inte så.”

”Idag presenterar jag mig som Anki, spelberoende. Mår bättre med att vara öppen med den jag är.”

”Jag hoppas kunna hjälpa andra spelberoende.”

Jakob Jonsson

Jakob Jonsson

Sandra Mittjas

Sandra Mittjas

Anki Persson

Anki Persson

 

Spelberoende

Seminarium Spelberoende