Vi söker en föreståndare till Familjevården

Familjevården handhar konsulentstödda familjehem. Vi tar emot personer från 7 år och uppåt. Dessa kan ha missbruks- eller kriminalitetsproblematik, vara ensamkommande flyktingbarn, i behov av skydd, etc.

Nu söker vi en föreståndare som operativt kommer att ansvara för enheten och totalt fem konsulter. Du förväntas leda dina medarbetare i att utreda och rekrytera nya familjehem, ta emot placeringsförfrågningar från uppdragsgivare, starta upp och fullfölja placeringar samt dokumentera kontinuerligt i pågående ärenden. En annan viktig uppgift är att handleda familjehemmen och vara en länk mellan uppdragsgivare, familjehem och den placerade.

I rollen har du ansvar för uppföljning, rapportering samt en daglig coachning mot gruppen. Du kommer även att få vara med i arbetet med upphandlingar och vår årliga verksamhetsberättelse.

Se fullständig annons och hur du ansöker. Klicka här