”Vi kan hjälpa individer att få hopp och framtidstro”

Katrin är ny enhetschef på Skyddsvärnets Familjevård. Här berättar hon om arbetet som gör stor skillnad.

Hej Katrin, hur har första tiden på Familjevården varit?
Det känns jätteroligt och inspirerande. Jag har tagits emot med nyfikenhet och entusiasm. Jag har fått en övergripande inblick i Skyddsvärnets olika verksamheter och är imponerad över det engagemang och den vilja jag mött. En toppenstart vill jag säga!

Varför valde du Skyddsvärnet?
Jag har jobbat länge inom socialtjänsten och det var ett stort kliv att lämna barn- och ungdomsvården som jag håller varmt om hjärtat. Därav var jag noggrann med att hitta ett arbete där jag både kan utvecklas, trivas och göra samhällsnytta. Jag sökte mig till den ideella sektorn och hittade Skyddsvärnet som stod för precis det jag sökte efter, en humanistisk värdegrund. Dessutom hade jag i tidigare tjänster enbart hört gott om Skyddsvärnets familjehemsvård.

Varför finns Familjevården?
Vi finns för att människor med olika behov och bakgrund skall kunna få det stöd och den uppmuntran de behöver för att kunna leva ett gott, innehållsrikt och på sikt självständigt liv.

Vad är ett familjehem?
En välfungerande familj som är villig att med själ och hjärta öppna sitt hem. Tillika en familj som har kapacitet gällande olika förmågor som omsorg, engagemang, förmåga att trygga, att uppmuntra, att stödja och att vara en god förebild.

Vilka kan placeras i familjehem?
Vi erbjuder förstärkt familjehemsvård för ungdomar och vuxna från 13 till 65 år med olika bakgrund och behov. Gällande ensamkommande flyktingbarn och syskon tar vi emot även yngre barn, från 7 år. Vi har kunskap och erfarenhet av familjevård avseende personer med kriminell belastning, missbruk och psykisk ohälsa men även av personer med behov av skydd och av ensamkommande flyktingbarn.

Hur arbetar ni med handledning och stöd?
Det är viktigt att familjehemmen förstår sitt uppdrag och får det stöd de behöver för att fullfölja det. Våra konsulenter gör till en början och så länge det behövs täta uppföljningar och träffar både den som är placerad och familjehemmet. Konsulenten finns alltid tillgänglig för att vägleda familjehemmet om stort och smått. Gällande personer som är placerade via Kriminalvården gör konsulenten minst ett besök per vecka under hela placeringen. Konsulenten har också en samordnande funktion gentemot uppdragsgivaren. Dessutom erbjuder vi samtliga familjehem utbildningar både vår och höst.

Vilka uppdragsgivare riktar ni ert emot?
Socialtjänsten och Kriminalvården. Jag har själv varit uppdragsgivare och kan förstå vikten av att Skyddsvärnet utför sitt uppdrag med kompetens och kvalitet. Det gör vi verkligen!

Vilka andra möjligheter finns inom Skyddsvärnet?
Jag tycker Skyddsvärnet har en unik möjlighet och förmåga att erbjuda både de individer som placeras och uppdragsgivare en helhet som tryggar personen hela vägen till ett självständigt liv. Jag är själv överraskad och imponerad över möjligheten Skyddsvärnet erbjuder. Exempelvis kan vi genom öppenvården erbjuda psykologsamtal, kbt-samtal, återfallsprevention, CRA-behandling och urinprovstagning. Vi kan erbjuda utsluss i antingen stödboende eller träningslägenhet. Vi kan också erbjuda arbetsträning med handledning och yrkesinriktade utbildningar. Vi följer och stödjer de individer som är placerade i våra familjehem med engagemang och kompetens och vi hittar gärna flexibla lösningar.

Om man funderar på att bli familjehem, vad ska man göra?
Då ska man ringa till oss. Vi kommer gärna hem och berättar vad det innebär att vara familjehem. När familjen tagit ställning utreder vi genom intervjuer och familjen får självklart feed-back kring vad vi kommit fram till och ges möjlighet till resonemang kring det.

Hur gör Skyddsvärnet skillnad för individer i samhället?
Jag tror att vi kan förebygga lidande och social utslagning. Jag tror att vi kan hjälpa individer att få hopp och framtidstro och det stöd som är nödvändigt för att bygga både den självkänsla, hälsa och stabilitet som behövs för att få ett bra liv.

Vi har en humanistisk grundsyn och våra familjehemskonsulenter är kompetenta, engagerade och tycker mycket om sitt arbete. Vi värnar om den placerades egen delaktighet i sin placering och jag är övertygad om att det också leder till en hållbar långsiktig positiv förändring i den placerades liv.

Om Familjevården