Utbildning med jobbgaranti

Skyddsvärnet, Stockholms Stad, Charity of Food och Gröna Lund genomför i samarbete en utbildning med garanterat arbete för 50 deltagare.

 • Utbildningen ger grundläggande kunskaper för att arbeta i ett restaurangkök
 • Utbildningen är validerad av Nordiskt Valideringsforum, kriterierna är bedömda av mycket välrenommerade och etablerade personer och kockar inom branschen
 • För aspiranterna från Jobbtorg, SFI-studerande samt de som har anställning inom Stockholmsjobb

Målgruppen
Målgruppen för utbildningen är aspiranter från Jobbtorg, SFI-studerande samt de som har anställning inom Stockholmsjobb.

Heltids- eller halvtidsstudier
Utbildningen är uppdelad i heltids- eller halvtidsstudier. Heltidsstudier pågår i 20 veckor inklusive två veckors f.u.b, förberedande utbildning. Halvtidsstudierna pågår i 25 veckor inklusive två veckors f.u.b. Start 31 oktober för de som läser halvtid och 5 december för de som läser heltid. Gemensamt slutdatum är 28 april 2017, därefter säsongsan-ställning hos Gröna Lund och andra etablerade företag inom branschen med stora möjligheter till vidare arbete.

För att jobbgarantin ska gälla behöver deltagaren klara av de moduler utbildningen är uppbyggd av. För att uppnå detta krävs engagemang samt hög närvaro på kursen.

Utbildningens innehåll

 • Service och värdskap
 • Ekonomi (matsvinn)
 • Varm och kallkök (matlagning)
 • Redskap och maskiner
 • Metodisk matlagning
 • HACCP (livsmedelshygien)
 • Allergener och intoleranser
 • Branschkunskap
 • Arbetsmiljö
 • Hälsa
 • Säkerhet
 • Dukning och Servering
 • Näringslära
 • Presentationsteknik (storkök)

Genomgår man denna utbildning, med den kvalitetsstämpel som valideringen ger, så kommer deltagarna ha stora chanser till att få arbete var som helst i branschen. Behoven är enorma och många i branschen välkomnar denna typ av utbildning.
– Ida, HR-chef, Gröna Lund

Intresseanmälan till utbildningsinsatsen skickas till: efas@stockholm.se
Ämnesrad: ”köksjobb”

I mejlet bör nedanstående information framgå:

 • Kontaktuppgifter (namn, tfn samt personnummer)
 • Vilket jobbtorg aspiranten tillhör/SFI skola personen går på
 • Eventuell kontaktperson på jobbtorget; matchare/coach

Intresseanmälan kommer att följas upp av en rekryteringsprocess med intervjuer.

Vid frågor gällande utbildningen (upplägg och innehåll) kontakta:
Suzan Wernström, Skyddsvärnet 073-917 79 85, suzan.wernstrom@skyddsvarnet.se
Vid frågor gällande antagningsprocessen, vänligen kontakta:
Miia Heikkilä, Stockholms Stad, EfAS
08-508 35 639,  miia.heikkilä@stockholm.se
Magdalena Persson, Stockholms Stad, EfAS
08-508 49 103, magdalena.persson@stockholm.se

Broschyr – Utbildning med jobbgaranti