Trygghet för barn & unga – Missa inte seminarium

Välkommen till Skyddsvärnets seminarium som lyfter frågan om hur vi kan skapa större trygghet för barn och unga. Seminariet som hålls 15 november beskriver hur verkligheten ser ut i områden där ungdomar ofta vistas och ger förslag på långsiktigt hållbara lösningar för det växande problemet med utanförskap som drabbar barn och unga i dag.

We Link Sweden
Under de senaste åren har allt fler utanförskapsområden vuxit fram i Sverige. Åtgärder som ofta lyfts fram i debatten för att bemöta växande kriminalitet och andra utmaningar är fler poliser och hårdare tag i dessa lokalsamhällen. Men vad säger forskningen på området? Vilka innovativa, långsiktigt hållbara lösningar kan vi finna på det växande problemet med utanförskap som i hög grad drabbar barn och unga idag?

We Link Sweden presenterar Entry Hub – en nätverksdriven samverkanslösning som på ett innovativt sätt engagerar lokalsamhället, arbetsgivare, offentliga och ideella aktörer.

SAFE Trygghetsvärdar
SAFE Stockholm och SAFE Botkyrka finns till för att öka tryggheten för barn och unga som vistas i offentliga miljöer. Våra trygghetsvärdar möter dagligen barn och ungdomar som lever i en verklighet av våld, utsatthet och negativa grupperingar. Hur arbetar vi för att möta och stötta dessa barn och ungdomar? Och hur samarbetar vi med andra myndigheter och organisationer?

SAFE Stockholm & SAFE Botkyrka presenterar deras arbete, berättar om verkligheten de möter och ger förslag på vad som krävs för att skapa ett tryggare samhälle för barn och unga.

Seminariet är kostnadsfritt + Vi bjuder på fika!
Plats: ABF-huset, Z-salen, Sveavägen 41, Stockholm
Datum & tid: 15 november kl. 13.00- ca.15.30
Anmäl dig genom att mejla: seminarium@skyddsvarnet.se
Bekräftelse skickas ut.