Stödboendet för ensamkommande i Hässelby – Här arbetar Hassan och Ayoub

I Hässelby gård ligger Skyddsvärnets stödboende för ungdomar. Stödboendet är främst till för ensamkommande, men finns även för ungdomar som har behov av insatsen på grund av andra orsaker. Hassan Husseini och Mohammad Ayoub som arbetar på boendet har båda erfarenheter av att vara ny i Sverige och kan dela med sig av kunskap och tips till ungdomarna.

Ayoub anlände till Sverige från Afghanistan år 2007. Han flyttade nästan direkt till Dubai för att arbeta på ett amerikanskt företag, men 2014 var han åter tillbaka i Sverige och hamnade i Gällivare.
– Det var en mycket stor omställning. Det var vinter och massor av snö, vilket jag inte var van vid. Jag visste inte om det var dag eller natt och det kändes svårt, säger Ayoub.

Studerade från start
Efter två år fick Ayoub beslut från Migrationsverket om att få stanna i Sverige. Han hittade boende i Stockholm och flyttade.
– Jag pluggade svenska från start och kompletterade med utbildning online. Mitt första jobb i Sverige var på Sodexo. Efter en tid blev jag god man och modersmålslärare för ensamkommande ungdomar. Jag blev tipsad om att ett boende för ensamkommande behövde personal och det var så jag kom i kontakt med Skyddsvärnet, förklarar Ayoub.

Hassan är också från Afghanistan men har främst bott i Iran.
– Jag kom till Sverige för 6 år sedan och trivs bra. Jag studerade från start och hittade en praktikplats på en restaurang som tog mig in på arbetsmarknaden. Under tiden var jag aktiv i Sveriges Ensamkommandes Förening, som Skyddsvärnet var med och grundade.

Under en kort period bodde Hassan i en av Skyddsvärnets träningslägenheter. Efter ett par år började han arbeta på Skyddsvärnets ungdomsboende i Bromma, som startades i samband med flyktingkrisen 2015. Här arbetade även Ayoub.

I början av 2016 öppnades stödboendet för unga i Hässelby där Ayoub och Hassan arbetar idag.
– Vi tar emot tjejer och killar mellan 17–20 år. Idag bor det 19 ungdomar här och vi har flera på väg in, säger Hassan.

Mål: Självständighet
Målet för ungdomarna är att de ska bli helt självständiga och klara sig på egen hand i det svenska samhället.
– Vi är tillgängliga och finns som stöd. Att ungdomarna blir självständiga är hela poängen med vistelsen, säger Ayoub.

Om det inte är lov är alla ungdomar vanligtvis i skolan på dagtid. Annars håller de till i sina lägenheter eller hittar på aktiviteter.
– Vi tränar på hur man söker lägenhet, tecknar hemförsäkring, skriver CV och söker jobb. Vi gör aldrig något åt ungdomarna, utan finns med som stöd, säger Ayoub.

Ungdomarna har pentryn i sina lägenheter, men ibland lagar dem mat ihop i det gemensamma köket.
– De flesta är duktiga på matlagning, vi brukar istället hjälpa till med var man kan hitta bra mataffärer eller hur man söker recept på nätet, säger Hassan.

På stödboendet får ungdomarna en trygg facilitet där de individuella behoven som finns kan tillgodoses.
– Vi har fördelen att vi tillsammans kan många språk, säger Ayoub och Hassan instämmer.

Det kan lätt bli missförstånd i kommunikation, exempelvis när man får mejl eller brev. Därför ger Hassan och Ayoub exempel på sådant som ungdomarna kan relatera till och förklarar på andra sätt, så att man kan förstå vad det betyder. De försöker att alltid prata svenska så att ungdomarna lär sig språket.

Vid inflytt skrivs en genomförandeplan tillsammans med ungdomen.
– Det är viktigt att informera om vilka möjligheter och förutsättningar som finns. Vi upplever exempelvis att många inte vet att man har möjlighet till att studera. Vi hjälper till med att visa hur man kontaktar myndigheter och lyfter viktiga frågor, exempelvis vad som kan ske om man inte går i skolan, säger Hassan.

Tillstånd hos IVO
Samarbetet med uppdragsgivare är en viktig del i att stödboendet fungerar bra.
– Här finns det alltid personal på plats. Vi kan ta emot infobesök och svara på uppdragsgivarens frågor och funderingar. Jag tror att det är en styrka i att vi har tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva stödboende för unga, säger Hassan.

Kunskap och samarbete
På frågan om vad Hassan och Ayoub tror krävs för att få en bra start i det svenska samhället svarar de båda i kör:
– Kunskap. Det är nummer ett. I Sverige finns regler och förhållningssätt som inte alltid finns i personens hemland. Det är lätt att missförstå och bli osäker. Därför är det viktigt att man från början får tydlig information som framgår, säger Hassan.

Ayoub lägger till att samarbete även är en viktig del i en fungerande etablering.
– Vid samarbete kan man hjälpas åt och motivera varandra. Vilka vägar kan man ta? Kanske finns en snabbare väg till målet. Vad behöver jag göra för att nå dit? Vilka konsekvenser kan uppstå om jag gör på det sättet? Ur samarbete kommer ofta förståelse och viljan att lyssna på andra.