Skyddsvärnet tar över halvvägshus i Malmö – ”Bra start utanför anstalten”

Sedan flera år tillbaka driver Skyddsvärnet ett halvvägshus i Stockholm, vilket är en utslussningsåtgärd inom Kriminalvården. Från och med januari 2018 kommer Skyddsvärnet också att driva halvvägshuset i Malmö. Det finns totalt tre halvvägshus i Sverige.

Anneli Norstedt-Elehvä som är enhetschef för Skyddsvärnets Halvvägshus i Stockholm kommer även att bli enhetschef i Malmö och hon ser fram emot utmaningen i en ny landsände.

– Det ska bli jätteroligt, arbetsgruppen känns otroligt bra och alla är positiva. Det är alltid spännande att få var med och starta upp en verksamhet.

Ett halvvägshus har till syfte att ge klienten stöd till eget boende och delaktighet i samhällslivet genom arbete, praktik eller studier, vilket ökar möjligheterna för individen att bli integrerad i samhället.

– Vistelse på halvvägshus förbereder klienterna för livet utanför anstalt, förebygger för att minska återfallen i brott, men kan även hjälpa individerna att bli självförsörjande och stärka upp inför villkorlig frigivning, säger Anneli.

Halvvägshuset i Malmö har tidigare drivits av Kriminalvården och detta blir första gången som verksamheten drivs av en extern aktör.

– Det känns bra att få möjlighet att hjälpa klienterna att få en bättre start och möjligheter utanför anstalten, säger Anneli och fortsätter.

– Ett halvvägshus kan fungera som ett hem där man i sin egen takt kan anpassa sig till hur samhället är idag och inte hur det var när man började avtjäna sitt straff. Exempelvis en sådan liten sak som hur man betalar på bussen idag. Nu kan man inte köpa en kontantbiljett, utan mycket ska göras digitalt. Kanske behöver man skuldsandera för att få ordning på ekonomin, kanske behöver man återanknyta med familj, ta kontakt med socialtjänst eller skaffa ett nytt umgänge. I allt detta kan ett halvvägshus finnas som en grund och hjälpa till, säger Anneli.

Halvvägshuset i Malmö är bemannat dygnet runt och personalgruppen består av fyra medarbetare och en enhetschef. Samtliga i personalen har bred erfarenhet av arbete inom kriminalvård. Verksamheten bedrivs i tätt samarbete med Frivården.

Läs mer om halvvägshus här.Anneli Norstedt-Elehvä, enhetschef för Skyddsvärnets halvvägshus i Stockholm och Malmö.